Skip to main content

A-Z Databases

Find the best library databases for your research.

Loading...

New / Trial Databases

Loading...
The following databases are newly acquired or being evaluated for a future subscription.
AnatomyTV This link opens in a new window Description of this database.
New
New
New
Økonomiske, politiske og sosiale analyser
New
New
New
Utvalgte titler. Håndbøker er et godt utgangspunkt når man skal få overblikk i et nytt fagområde
Trial
Litteratur, case, video og oppslagsverk innen metode
Loading...
Loading...
title
Loading...