Skip to main content

Sykepleie: ORIA søketips

Bibliotekressurser

ORIA søketips

Se flere søketips på fanen Søkeveiledninger

Bruk søketeknikker for flere treff, eller for å begrense

 

  • Trunkering – for treff på alle endelser av et ord, veiledning* søker på alle ord som starter på dette
  • Frase – søk med anførselstegn rundt to ord for treff kun dersom ordene står slik ved siden av hverandre, eksempel "reflekterende team"  - trunker team for treff også på teams "reflekterende team*"
  • Bruk AND mellom søkeord for treff på begge ordene (AND er standardverdi mellom søkeord i ORIA, så om du ikke legger dette til, vil ORIA søke med AND mellom søkeordene), eksempel "reflekterende team*" AND veiledning* - gir treff der begge forekommer
  • Bruk OR mellom søkeord for treff på enten det ene eller andre søkeordet (vil også gi treff der begge forkommer) – eksempel: "reflekterende team*" OR "reflekterende samtale*" OR "reflekterende prosesser*"
  • OBS – brukes AND og OR i samme søk, sett parentes rundt de ordene som skal kobles med OR, eksempel ("reflekterende samtale*" OR "reflekterende prosess*") AND veiledning*
  • Du kan bruke Avansert søk, der finner du flere søkebokser som gjør det mulig å velge hvilke felter du ønsker at ordene skal forekomme i – for eksempel i tittelfeltet og materialtype (for eksempel artikler) og tidsrom. Det er også innebygget flere søkebokser som kan kobles med OG eller ELLER. OBS, dersom du bruker flere søkebokser som skal kobles både med OG og ELLER  - sørg for at ord som skal kobles med ELLER legges inn i en søkeboks. Se skjermbildet under.
  • Du kan begrense treffmengden via valg til venstre; se valg for materialtype, som artikler, bøker etc. Du kan også begrense på når dokumentet skal være publisert, se valg for år.
  • Du kan også utvide treffmengden, til treff også på artikler som ikke finnes i elektroniske versjon for UiA, hak av for valget  til venstre : Inkluder artikler som biblioteket ikke har elektronisk tilgang til. Du kan også utvide til treff på bøker som ikke UiA har tilgang til – søk i ALLE bibliotek i stedet for Mitt bibliotek

 

 

 

Søk med AND og OR - demonstrasjon fra Søk & Skriv

Søketips demonstasjoner fra Universitetsbiblioteket i Tromsø

SØK PÅ ET TEMA v/Torstein Låg UiT: