Skip to main content

Psykisk helse

Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for psykisk helse

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Flerkulturelle

Se også emnesiden Flerkulturelle

Helsebiblioteket

"Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder"