Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Nyheter

Oppslagsverk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Bøker

Søk i ORIA  - eller let på hylla:

 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123 og 612.76
 • 155.4123 Barn - motorisk utvikling. Se også 152.3 og 612.76
 • 306.483 Idrettsosiologi
 • 372.86 Kroppsøving - skolen. Fagdidaktikk, se også 796.07
 • 612.04 Idrettsfysiologi
 • 612.76 Bevegelseslære. Motorikk. Se også 152.3
 • 613.7 Fysisk aktivitet og helse
 • 613.71 Treningslære. Se også 796.07
 • 613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72
 • 616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • 617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin
 • 796.01 Idrettspsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter

Lærebøker

 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen), utg i spesialsamling,
 • Etter eldre lærplaner i,  L97 372.86 og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.07

Søk eventuelt direkte i ORIA

Læreplaner