Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Oria - hele biblioteket i ett søk / The library in one search

Oria er en  søketjeneste som lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser:
• bøker  • artikler  • tidsskrifter • studentoppgaver • avhandlinger • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser. Via ORIA bestiller du også lån og kopier om ditt bibliotek ikke har tilgang - du kan også fornye dine egne lån. Logg på ORIA med samme brukernavn og passord som fronter/canvas

Nyheter

Oppslagsverk

Oppslagsverk "inneholder spesialisert informasjon og har bibliografier (lister over bøker, artikler og andre kilder), hvor du kan finne mer stoff om emnet. Bakgrunnsinformasjon kan hjelpe deg å forstå hvordan et fagområde er delt inn, og det blir lettere å avgrense emnet ditt." sitat VIKO

Bøker

Søk i ORIA  - eller let på hylla:

 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123 og 612.76
 • 155.4123 Barn - motorisk utvikling. Se også 152.3 og 612.76
 • 306.483 Idrettsosiologi
 • 372.86 Kroppsøving - skolen. Fagdidaktikk, se også 796.07
 • 612.04 Idrettsfysiologi
 • 612.76 Bevegelseslære. Motorikk. Se også 152.3
 • 613.7 Fysisk aktivitet og helse
 • 613.71 Treningslære. Se også 796.07
 • 613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72
 • 616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • 617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin
 • 796.01 Idrettspsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter
  • 796.1 Diverse spill og leker
  • 796.2 Aktiviteter, spill og leker som krever utstyr
  • 796.3 Ballspill og kulespill
  • 796.4 Vektløfting, friidrett, gymnastikk
  • 796.5 Friluftsliv
  • 796.6 Sykling og lignende aktiviteter
  • 796.7 Kjøring med motorkjøretøyer
  • 796.8 Kampidretter
  • 796.9 Is- og snøsport

Lærebøker

 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen), utg i spesialsamling,
 • Etter eldre lærplaner i,  L97 372.86 og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.07

Søk eventuelt direkte i ORIA

Læreplaner