Skip to main content

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Bøker

Søk i ORIA  - eller let på hylla:

 • 152.3 Motorikk/bevegelse (fysiologisk psykologi). Se og 155.4123 og 612.76
 • 155.4123 Barn - motorisk utvikling. Se også 152.3 og 612.76
 • 306.483 Idrettsosiologi
 • 372.86 Kroppsøving - skolen. Fagdidaktikk, se også 796.07
 • 612.04 Idrettsfysiologi
 • 612.76 Bevegelseslære. Motorikk. Se også 152.3
 • 613.7 Fysisk aktivitet og helse
 • 613.71 Treningslære. Se også 796.07
 • 613.71072 Forskningsmetoder. Se også 300.72, 610.72, 150.72
 • 616.8913 Fysisk aktivitet og psykisk helse
 • 617.1027 Idrettsskader. Idrettsmedisin
 • 796.01 Idrettspsykologi
 • 796.071 Idrettspedagogikk Se også fagdidaktikk grunnskolen 372.86
 • 796.077 Coaching 
 • 796-799 Enkelte aktiviteter

Lærebøker

 • Grunnskolens lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen), utg i spesialsamling,
 • Etter eldre lærplaner i,  L97 372.86 og etter Kunnskapsløftet LG06 372.86
 • Videregående skoles lærebøker er plassert i biblioteket (Gimlemoen). 2etg. på nr. 796.07

Søk eventuelt direkte i ORIA

Læreplaner