Skip to main content

Helse- og sosialinformatikk

Tips til nyttige ressurser og databaser for HSI

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

E-tidsskrifter. Tidsskriftartikler i fulltekst

Lån og bestillinger - fjernstudenter

Se informasjon på våre nettsider