Skip to main content

SY-917/ SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekressurser

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) CISCO VPN Anyconnect. 

Finn bøker og artikler i ORIA

 

Søkehjelp ORIA

Ta en kikk på våre hyller for å lete etter aktuelle bøker - se hylleplasseringer nedenfor. Klikk for oppslag i ORIA

Søk selv i ORIA - uia.oria.no

Oppslagsverk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" inneholder oversikter over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose for en rekke tilstander

 UpToDate

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

BMJ Best practice

Norsk legemiddelhåndbok

Leksikon & Encyclopedia og håndbøker:  noen eksempler

Svemed+ Artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrifter

Søk etter forskningsartikler i Cinahl (Ebsco)

Søk selv i CINAHL (EBSCOhost). Forslag til søk nedenfor. Via EbSCOhost databasevert finner du også basen MEDLINE 

Tilgang til artikler funnet:

  1. Benytt BIBSYS X knapp for tilgang til artikler om du ikke finner fulltekst direkte i basen,
  2. Alternativt følg lenke til fulltekst
  3. Via BIBSYS X knappen kan du opgså bestille kopi av artikkelen om biblioteket ikke har tilgang

Søkeord i databasen: MeSH Medical subject headin/CINAHL headings

Når man søker i databasene søker man på ord fra artikkelens tittel og sammendrag, i tillegg brukes ord fra databasens eget vokabular, såkalte emneord (også kalt for kontrollerte termer, eller indekstermer)

Les mer om søkeord på nettstedet   KunnskapsbasertPraksis/Helsebiblioteket

Finn forskningsartikler- flere databaser

Finn engelske søkeord - tips:

  1. Norsk oversettelse av MeSH (Medical Subject Headings - emneord brukt i MEDLINE og Svemed+), se mesh.uia.no
  2. Søk på norsk i databasen Svemed+ - legg merke til MeSH og engelske ord som er brukt
  3. Se CINAHL subject headings knappen i CINAHL databasen - mulig CINAHL bruker et annet emneord enn MEDLINE for ditt emne

- se mer informasjon om søkeord på  fanen søkeveiledninger
- Se også tips til litteratur og søkeord tilknyttet emne på emnesidene

 

Om søk i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost databasevert -se filmen

Bla i filmen

  • 5:46 - Om Søketeknikker - koble søkeord
  • 16:02 - Gjennomføring av søket

MERK

I MEDLINE vil det være andre muligheter for å begrense treffmengden via valg i LIMIT. Du vil ikke finne valget Peer Reveiw, da MEDLINE kun indekserer (registrerer) artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter

Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject headings mesh.uia.no alternativt knappen MeSH i MEDLINE og knappen CINAHL subject headings i CINAHL.Du finner også tips til søkeord via søk i databasen Svemed+

Se mer informasjon om søk på fanen Søkeveiledninger- Se tips om litteratur/databaser og søkeord tilknyttet enkelte emner