Skip to main content

HEL203

Fagside fra Biblioteket - tips til litteratursøking og kildehåndtering

Brukerstøte Word - nettkurs fra UiA

Via nettkurset om Word fra UiA finner du flere tips vedørende bruk av Word i oppgaveskrivingen: Hvordan lage innholdsfortegnelser og punktlister, sette inn sidetall, samarbeid på dokuemnet etc. Gå til kursoversikten Digitale ferdigheter og velg Word

Samarbeid på oppgaver

Jobb sammen flere på en gruppeoppgave via Office365 pakken.

Logg på innsia.uia.no

Videdemonstrasjoner

Kildehåndtering via Words referanseverktøy

WORD har en innebygget en mulighet for enkelt å lage referanselister basert på dinekilder brukt i løpende tekst. Se mer informasjon her

Alternativ benytt et eget verktøy sammen med Word, feks EndNote. Se informasjon på  uia.no/endnote og brukerstøtte

EndNote og Word - Kildehåndtering

Se mer informasjon på våre brukerstøttesider