Skip to main content

Litteratur, språk og mediefag

Fagsider for fremmedspråk, oversetting, nordisk og mediefag

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA-nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect

Mer informasjon

Finne faglitteratur til oppgave

EBSCOhost samsøk i flere databaser
 

 

EBSCO er en flerfaglig databasevert med flere fagspesifikke databaser. Academic Search Complete er tverrfaglig, MLA International Bibliography dekker språk og litteratur, SocINDEX dekker sosiologi og relaterte disipliner, etc. Velg de databasene du ønsker å søke i ved å klikke på "Choose Databases" når du er inne i EBSCO.