Skip to main content

Litteratur, språk og mediefag

Fagsider for fremmedspråk, oversetting, nordisk og mediefag

VPN

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA-nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Mer informasjon

Finne faglitteratur til oppgave

EBSCOhost samsøk i flere databaser
 

 

Ebsco er en flerfaglig databasevert med flere fagspesifikke databaser. Academic search complete er tverrfaglig, Atla er for religion og MLA er for språk og litteratur, etc. Velg de databasene du ønsker å søke i ved å klikke på "choose databases" når du er inne i Ebsco.