Skip to main content

Sosiologi og sosialt arbeid

Finne faglitteratur til oppgave

 

 

EBSCOhost samsøk i flere databaser
 

 

Ebsco er en flerfaglig databasevert med flere fagspesifikke databaser. Academic search complete er tverrfaglig, Atla er for religion og MLA er for språk og litteratur, etc. Velg de databasene du ønsker å søke i ved å klikke på "choose databases" når du er inne i Ebsco.