Skip to main content

SY-917 og SY-918. Lindrende omsorg

Bibliotekressurser

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Finn bøker, rapporter, studentoppgaver mm i Oria

Oppslagsverk

Kunnskapsbaserte oppslagsverk, "Point-of-the care tools" gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, årsaker, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander. 

 UpToDate

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)

BMJ Best practice

 Legemiddelhåndboka

Leksikon & Encyclopedia, noen eksempler

Retningslinjer - prosdyrer

Retningslinjer også kalt for veiledere, prosedyrer, handlingsprorammer, terapianbefalinger, guidelines og protcols på engelsk. En retningslinje er systematiske utviklede råd og anbefalinger til hjelp for å finne passende tiltak for en definert klinisk problemstilling. Gis ut av flere organisasjoner

Svemed+ Artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrifter

Søk etter forskningsartikler i Cinahl (Ebsco)

Søk selv i CINAHL (EBSCOhost). Forslag til søk nedenfor. Via EbSCOhost databasevert finner du også basen MEDLINE 

Tilgang til artikler funnet:

  1. Benytt BIBSYS X knapp for tilgang til artikler om du ikke finner fulltekst direkte i basen,
  2. Alternativt følg lenke til fulltekst
  3. Via BIBSYS X knappen kan du opgså bestille kopi av artikkelen om biblioteket ikke har tilgang

MeSH Medical subject heading