Skip to main content

Åpen tilgang til vitenskapelig publikasjoner

En samling med nyttig informasjon med fokus på gjøre vitenskapelige artikler tilgjengelig for samfunnet av forskere og andre interesserte. Internasjonalt er "Open Access" nøkkelordet. Vil inkludere prosedyrer og retningslinjer ved Universietet i Agder

Retningslinjer for publiseringstøtte ved UiA

 

Ved UiA er det etablert en ordning med publiseringsstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift. Vår policy støtter seg på det nasjonale arbeidet i regi av Kunnskapsdepartementet, Cristin og Universitets- og høgskolerådet. Ved UiA er beslutninger om policy når det gjelder slik støtte forankret i Universitetets forskingsutvalg. Universitetsbiblioteket bistår når det gjelder bistand til forfattere inklusiv betaling av publiseringsavgift. 

Vår støtteordning dekker publisering i godkjente tidsskrifter som publiserer i samsvar med en modell hvor kostnadene dekkes av forfatterenes arbeidsgiver eller som del av en forskningsbevilgning. Tidsskriftene er åpent tilgjengelige for alle. De gjeldende retningslinene inkludere også andre støtteordninger som skal evalueres før årskiftet 2017/18. En av disse dekker publisering av godkjente monografier med åpen tilgang. Den andre gjelder åpen publisering i tidsskrifter som ellers krever abonnement for lesere. Retningslinjene ved UiA er tilgjengelig på universitetets vevsider. Retningslinjene er ganske detaljerte for å være sikker på at vitenskapelig ansatte og dermed også UiA bidrar til publisering i kanaler med vitenskapelig verdi. Ta kontakt med Universitetsbiblioteket for råd og veiledning når det gjelder åpen publisering (Open Access) 

Videre lesing