Skip to main content

Økonomi: Fagside for økonomifag

Tips til nyttige ressurser og databaser for økonomifaget

Bedrift- og markedsinformasjon

Ordbøker

Oria - hele biblioteket i ett søk


Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  Prøv selv

Utvalgte tidsskriftdatabaser

Utvalgte oppslagsverk

Recent master thesis BE501 (UiA)

Loading

Subject Guide

Henry Langseth
Contact:
Kontor D2 024
Campus Kristiansand
3814 1210

Kurs ved universitetsbiblioteket

Vi arrangerer kurs i bl.a. litteratursøking, Endnote og Surveyxact. Se planlagte kurs

Nyhetsarkiv

Offentlig informasjon