Skip to main content

Økonomi: Fagside for økonomifag

Tips til nyttige ressurser og databaser for økonomifaget

VPN

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect. 

Mer informasjon

Bedrift- og markedsinformasjon. Årsregnskap

Ordbøker

Book veiledning

Oria - hele biblioteket i ett søk


Oria lar deg søke i universitetsbibliotekets samlede ressurser: • bøker  • artikler  • tidsskrifter • oppslagsverk  • musikk  • filmer • elektroniske ressurser m.m.  Prøv selv

Utvalgte tidsskriftdatabaser

Utvalgte oppslagsverk

Subject Guide

Snorre Halvor Djupedal's picture
Snorre Halvor Djupedal
Contact:
D2024 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
38 14 17 33

Kurs ved universitetsbiblioteket

Vi arrangerer kurs i bl.a. litteratursøking, Endnote og Surveyxact. Se planlagte kurs

Nyhetsarkiv

Offentlig informasjon