Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Utstillinger 2022

Campus Kristiansand

17. mai er Norges grunnlovsdag. Dagen er blitt feiret siden 1820-årene og ble i avisene omtalt som «grunnlovsdagen» fra 1823

Den første offisielle feiringen var i 1827. Dagen ble feiret fullt ut etter kong Karl Johans død i 1844. Lov av 26. april 1947 bestemmer at 1. og 17. mai er nasjonale høytidsdager. 

På denne dagen i 1814 ble Norges Grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Forsamlingen valgte deretter enstemmig regenten, prins Christian Frederik, til konge av et uavhengig Norge. Senere samme dag mottok han en deputasjon av representanter, ledet av president Georg Sverdrup, som meddelte ham valget og overrakte ham et renskrevet eksemplar av Grunnloven.

Alle bøkene i utstillingen er til utlån