Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Elektroniske ordbøker og leksikon

Finn flere  ordbøker og leksikon via søk i ORIA og under Databaser

Kunnskapsbaserte oppslagsvekt "Point of care" tools

Håndbøkene gir deg en rask oversikt over oppdatert forskning på spørsmål som angår diagnose, behandling, prognose og forebygging for en rekke tilstander. Inneholder råd og anbefalinger basert på kvalitetsvurdert og oppsummert forskning