Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Aktuelt

Offentlig statistikk - en brukerveiledning

Sentrale informasjonsresurser - Internasjonalt

CISID Centralized information system for infectious diseases (WHO, Europe)

WHOSIS . WHO statistical information system

OECD health statistics

Helseregistre

"Registre, fortegnelser m.m. der helseopplysninger lagres systematisk slik at opplysninger om den enkelte person kan finnes igjen. "Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag" ( Volen) Gå til oversikte over helseregistre