Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Aktuelt

Offentlig statistikk - en brukerveiledning

Sentrale informasjonsresurser - Internasjonalt

CISID Centralized information system for infectious diseases (WHO, Europe)

WHOSIS . WHO statistical information system

OECD health statistics

Helseregistre

"Registre, fortegnelser m.m. der helseopplysninger lagres systematisk slik at opplysninger om den enkelte person kan finnes igjen. "Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag" ( Volen) Gå til oversikte over helseregistre