Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Clinical queries/Begrens på studiedesign, forskningsmetode:

Limit toClinical queries er tilgjengelig både i CINAHL og MEDLINE databasen via EBSCOhost (i tillegg til MEDLINE, EMBASE og PsycINFO via Ovid og PubMed)

Slik fungerer det

 • Limit valgene i "Clinical queries" begrenser ditt søk til de kliniske studiene som bruker et studiedesign som er egnet til å besvare ditt kliniske spørsmål.
 • Bak hvert valg ligger et "metodefilter", som består av de ord og begreper som i sum beskriver det aktuelle studiedesign (forskningsmetoden), som er best egnet for å besvare den aktuelle spørsmålstypen.

Gjør slik: 

 1. Søk på ditt emne, Klikk "Additional limits"  i Ovid, eller Show more knappen i Limit valg i  EBSCOhost. Fra Pubmed velger du søke i Clinical queries
 2. Velg fra Clinical queries, type studie:
  1. Therapy: For svar på spørsmål om effekt av behandling, forebygging eller rehabilitering: Hvilken effekt har ....?
  2. Diagnosis: For svar på diagnostiske spørsmål: Hvordan kan vi avgjøre om noen...?
  3. Prognosis: For svar på spørsmål om prognose - Hvordan går det?
  4. Etiology /Causation: For svar på årsaksspørsmål? Hvorfor får noen ... ?
  5. Qualitative studies: For svar på spørsmål om erfaringer, opplevelser, holdninger etc. som best lar seg besvare med kvalitative metoder. Hvordan oppleves det...?
  6. Reviews: For systematiske oversikter. Flest av disse på effektspørsmål. Start med disse - velg deretter Theraphy
 3. I tillegg velges enten
  1. "specificity" (de "beste" - men kan miste relevante)
  2. "sensitive" (flest mulig studier, men kan få mange irrelevante treff)
  3. "optimized" en mellomting.

Usikker på hvilket studiedesign som er best egnet til å besvare ditt spørsmål? 

Du kan eventuelt legge til søkeord for studiedesign selv - her er noen eksempler

 

Spørsmål om 

Type studiedesign

Mulige søkeord …

Erfaringer, eller opplevelser, meninger, holdninger

Kvalitative studer

AND (qualitative OR phenomenolog* OR grounded OR hermenutic* OR interview* OR themes OR thematic OR experience*)

 

Effektstudier

Randomiserte kontrollerte studier

AND (random* OR placebo OR "double blind")

 

Årsaksstudier

Kohortstudie

Kasus-kontrollstudie

AND (cohort OR risk OR risks  OR case-control)

flere mulig for et bredere søk ...

correlation OR association OR "case control" OR "nonexperimental stud*" OR "prospective stud*" OR "cross-sectional'"

Longitud* OR retrospective OR prospective

"Survival Analysis" OR mortalit* OR "confidence interval*"

Prevalens, forekomst

Tverrsnittstudie

AND (cross-sectional OR "cross sectional")