Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Finn forskning i databaser via EBSCOhost (MEDLINE, CINAHL, SPORTDiscus)

Del 1

 • Databaser og innhold
 • Tilganger

Del 2

 • Søkespørsmål
 • Søkeord

Det tre-delte spørsmål

Finn søkeord

 • Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject headings mesh.uia.no 
 • Alternativt -bruk knappen MeSH i MEDLINE og knappen CINAHL subject headings i CINAHL
 • Du kan også finne emneord i MeSH Browser
 • Du finner også tips til søkeord via søk i databasen Svemed+

Finn søkeord

 • Sjekk søkeord via norsk oversettelse av Medical subject headings mesh.uia.no 
 • Alternativt -bruk knappen MeSH i MEDLINE og knappen CINAHL subject headings i CINAHL
 • Du kan også finne emneord i MeSH Browser
 • Du finner også tips til søkeord via søk i databasen Svemed+

Del 3

 

Del 4

 • Utføre søket 
 • Bruk av søketeknikkene
 • Avansert søk
 • Basic søk
 • Limit valg

Limit valg

 • Merk at databasene kan ha ulike valg i limit. 
 • I mange sammenhenger kan det være aktuelt å avgrense søk til studier med spesifikke studiedesign.
 • Se gjerne limit valgene i Clinical queries, alternativt legg til søkeord for studiedesign i søket ditt selv, eksempel ... AND ... AND (random* OR "double blind*" OR placebo)

Lagre søket - skriv ut søkestrategien

Utskrift av søkehistorikk - Print search history

 1. Søk
 2. Velg Print search history
 3. Merk tabellen og kopier
 4. Lim inn i Word
 5. Endre på tabellen. Merk tabellen og velg tabellverktøy, oppsett og beste tilpasning

Lagre søkehistorikken for senere bruk. Merk, det er søkeordene og koblingene som spares. Du kan velge å kjøre søket i samme database, eller en ny database.

 1. Søk
 2. Velg Save searches
 3. Logg på. Om du ikke har brukerkonto - opprett denne først
 4. Logg på
 5. Gi søket et navn

Du kan senere finne søket tilbake, utføre søket i en annen database, eller samme, endre på søket og utføre på nytt.

 1. Velg database fra EBSCOhost
 2. Logg på
 3. Velg Folder
 4. Velg søket
  • Kjør søket på nytt, velg Retrieve saved search
  • Endre søket, velg Edit. Du kan etterpå kjøre på nytt

Skrive ut søkehistorikken

 1. Utfør søket
 2. Velg display
 3. Merk en vilkårlig kilde
 4. Velg export - word. Husk å merke av for søkehistorikken

Lagre søkehistorikken for senere gjenbruk og bearbeidelse

Merk det er søkeordene, søkestrategien som lagres, dvs hvordan søkeordene er kombinert. Du kan kjøre søket på nytt i samme database eller en annen database

 1. Utfør søk
 2. Velg Save All
 3. Har du ikke opprettet en brukerkonto må dette gjøres først
 4. Logg på
 5. Gi navn til søket

Du kan senere endre søket direkte fra lagrede søk, eller utføre søket på nytt i samme database, eller en annen

 1. Velg database fra Ovid
 2. Velg My workspace
 3. Logg på
 4. Velg My searches & Alerts
 5. Velg søk - Velg hva du ønsker å gjøre med søket
  •  utføre søk (søket kan kjøres på nytt i feks en ny database, eller i samme database). Søket kjøres i den databasen du har valgt før du logget på. Huk av og velg Run
  • Redigere søket. Søket kan ev deretter kjøres på nytt i valgt database (punkt 1). Dersom du har gjort endringer, kan du lagre søket på nytt med eventuelt et nytt navn
  • Vise søket
  • Sende lenke til søket. OBS lenken inneholder pålogging, så kan ikke sendes til brukere som ikke har samme konto som deg.

Du kan også endre i søket underveis. I Søkesiden velg More > Edit

Loading ...

Eksport av treff fra databaser i EBSCOhost til EndNote

Slik eksporterer (sender) du treff fra søk i EBSCOhost databaser til ditt EndNote bibliotek. Se informasjon på vår EndNote fagside