Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

Film 1: Hva er ORIA og hvor finner du ORIA

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler.
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

Film 2. Finne og bestille kjente kilder - bøker og artikler

Finn kjente dokumenter

 • Filmen viser hvordan du finner kjente kilder som bøker og artikler, fysiske og elektroniske dokumenter.
  • Fysiske dokumenter er plassert i biblioteket. Via treff i ORIA finner du ut om UiA har dokumentet, plassering i biblioteket, og om dokumentet er på plass i hylla
  • Elektroniske dokumenter: Følg nettlenken til dokumentet som du finner via søk i ORIA
 • Bestil lån eller kopi av dokumenter som ikke finnes tilgjengelig på din bibliotekavdeling

Oppsummert

Før du starter søk, sørg for å være tilkoblet UiA med eduVPN. Se mer informasjon

 1. Søk i ORIA bibliotekkatalogen; velg Mitt bibliotek, eller Norske fagbibliotek
 2. Søk på ord fra dokumentets tittel. Finner du ikke dokumente blant de første treffen? Utvid søk til Norske fagbibliotek, se valg fra søkeboksen, og hak eventuelt av til høyre for Inkludere elektroniske dokument som UiA ikke har tilgang til (Se filter til høyre i trefflisten)
 3. Finnes ikke dokumentet på din bibliotekavdeling, eller dokumentet er utlånt på din bibliotekavdeling? Logg på for å bestille dokumentet. Du logger på med ditt UiA brukernavn og passord. Se logg på knappen øverst i høyre i søkeskjermen, eller bruk Logg på knappen som du finner via informasjon om dokumentet. Når du er pålogget vil du finne en Bestill knapp for dokumenter som ikke er tilgjenglig for UiA, fysisk eller elektronisk.
 4. Finner du ikke dokumentet i det hele tatt. Logg på og bruk bestill skjema, se knappen øverst i ORIA søket

Om lån og bestillinger

Se mer informasjon om lån og bestillinger på bibliotekets nettside. Gå til lån og bestillinger

ORIA Film 4. Finn dokumenter om et emne

MERK

 • ORIA har begrensninger på antall ord du kan trunkere - og bruk av OR og AND - i en og samme søkestreng!
 • ORIA har heller ikke mulighet til å koble søkesett sammen -
 • så om du har bruk for en søkestreng med mange AND og OR kombinasjoner må du heller søke flere ganger

For mer systematiske søk der du har behov for mer avgrensninger - og eller bredere søk - spesielt internasjonal forskningslitteratur, anbefales søk i spesifikke databsaer for dette som MEDLINE, CINAHL & SPORTDiscus (via EBSCOhost) - i tillegg til  Svemed+ med flere

 

Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur

Nettkurset Søk med Sucess gir deg en  introduksjon til søkestrategien Sucess. Her lærer du hvordan  du kan gjøre gode søk. På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk. Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinforamsjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk. På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne

Film 5. ORIA og EndNote - Sende (eksportere) kilder fra søk i ORIA til ditt EndNote bibliotek

EndNote er et kildehåndteringsprogram (referanseverktøy) som hjelper deg med å spare kilder - for senere bruk i Word i forbindelse med oppgaveskriving. Du kan hente kilder fra mange ulike databaser, som treff fra ORIA - og sende de direkte til ditt EndNote bibliotek, slik at du slipper å skrive inn opplysningene om kildene manuelt. 

Kildene bruker du så i din oppgave sammen med Wor. Du setter inn kilder fra biblioteket ditt - og på slutten av dokuementet settes det automatisk inn en litteraturliste basert på dine kilder i din tekst - formatert etter de krav du har for din oppgave. Du kan lese mer om EndNote på bibliotekets nettsider

ORIA og EndNote 20

ORIA og EndNote X9

Mer informasjon