Skip to main content

Helse

Bibliotekets fagside for helsefag

OVIS baser - søkehjelp

 

Logiske operatorer - Boolean operator

 • AND - og  - brukes for å koble de ulike delene/blokkene sammen. Eksempel children AND obesity - finner treff der begge disse søkeordene forekommer. Vurder eventuelt nærhetsoperatorer for mer presisjon
 • OR -  enten/eller - søk på synonymer, relaterte begrep, enten/eller - eksempel obesity OR overweight - finner treff på enten det ene ordet, eller det andre. Finner også treff som inneholder begge søkordene
 • NOT - ikke - tar vekk treff som inneholder spesifikke søkeord. obesity NOT overweight - finner treff som inneholder obesity, men som ikke samtidig også inneholder ordet overweight. Brukes med varsomhet! (I Scoups er NOT = AND NOT
 • Ved bruk av både AND or OR i samme søkestreng, sett parentes rundt søkeord som søkes sammen med OR.  Eksempel:

(teenager OR adolescents OR adolescence) AND (overweight OR obesity)  = minst et av søkeordene fra hver parentes må forekomme

Note:
Ovid - Advanced search: Searching two words  = phrase: nursing students.ti = "nursing students".ti

 

Nærhetsoperatorerer  adj#

 

 • The ADJ operators finds two terms next to each other in the specified order. 
 • The ADJ1 operators finds two terms next to each other in any order. 
 • The ADJ2 operator finds terms in any order and with one word (or none) between them. 
 • The ADJ3 operator finds terms in any order with two words (or fewer) between them. 
 • The ADJ4 operator finds terms in any order and with three words (or fewer) between them, and so on

adj4 = N3 in EBSCOhost 

Feltavgrensninger - Field codes

search string advanced search mode: searchword(s).fieldcode,fieldcode

 • nursing.ti - words from title
 • nursing.ab - words from abstract
 • nursing.ti,ab.
 • nursing.ti,ab = nursing.tw (textwords - words from title or abstract)
 • Field codes controlled vocabulary (subject headings - subject words:  Alzheimer Disease/ 
  • exp dementia/  - Explode commands also including the narrower subject headings terms
  • Words from subject headings, single word: attitude*.hw

Merk

 • Setter du ikke inn feltkode i søkestrengen din - søkes som  standard  i mp (multiple purposes) og  det settes  .mp  etter dine søkeord - 
 • Vil gi treff på blant annet ord fra tittel, sammendrag og ord fra en emneordsfrase
 • OBS sjekk databasens feltkoder og hvordan disse er indeksert - ordindeksert: hvert enkelt ord er søkebare, eller phrase index: frasen er søkbar- men ikke de enkelte ordene i frasen

UiA has access to the following databases from Ovid:Ovid:

Note

Velger du Ovid database via UiA vil du automatisk komme til avansert søk som brukes til å bygge opp en søkestrategi til et systematisk søk. BASIC search kan gjerne brukes som en start - god på å finne noen relevante artikler - og derfra finne noen søkeord. Se mer om Basic search

 

Mer hjelp

Ovid help

Ovid Advanced search - example MEDLINE

 

Not specifying any fiels in Ovid Advanced search

Ovid: Lagre søk og treff

Utskrift av søkehistorikk - Print search history

 1. Søk
 2. Velg Print search history
 3. Merk tabellen og kopier
 4. Lim inn i Word
 5. Endre på tabellen. Merk tabellen og velg tabellverktøy, oppsett og beste tilpasning

Lagre søkehistorikken for senere bruk. Merk, det er søkeordene og koblingene som spares. Du kan velge å kjøre søket i samme database, eller en ny database.

 1. Søk
 2. Velg Save searches
 3. Logg på. Om du ikke har brukerkonto - opprett denne først
 4. Logg på
 5. Gi søket et navn

Du kan senere finne søket tilbake, utføre søket i en annen database, eller samme, endre på søket og utføre på nytt.

 1. Velg database fra EBSCOhost
 2. Logg på
 3. Velg Folder
 4. Velg søket
  • Kjør søket på nytt, velg Retrieve saved search
  • Endre søket, velg Edit. Du kan etterpå kjøre på nytt

Skrive ut søkehistorikken

 1. Utfør søket
 2. Velg display
 3. Merk en vilkårlig kilde
 4. Velg export - word. Husk å merke av for søkehistorikken

Lagre søkehistorikken for senere gjenbruk og bearbeidelse

Merk det er søkeordene, søkestrategien som lagres, dvs hvordan søkeordene er kombinert. Du kan kjøre søket på nytt i samme database eller en annen database

 1. Utfør søk
 2. Velg Save All
 3. Har du ikke opprettet en brukerkonto må dette gjøres først
 4. Logg på
 5. Gi navn til søket

Du kan senere endre søket direkte fra lagrede søk, eller utføre søket på nytt i samme database, eller en annen

 1. Velg database fra Ovid
 2. Velg My workspace
 3. Logg på
 4. Velg My searches & Alerts
 5. Velg søk - Velg hva du ønsker å gjøre med søket
  •  utføre søk (søket kan kjøres på nytt i feks en ny database, eller i samme database). Søket kjøres i den databasen du har valgt før du logget på. Huk av og velg Run
  • Redigere søket. Søket kan ev deretter kjøres på nytt i valgt database (punkt 1). Dersom du har gjort endringer, kan du lagre søket på nytt med eventuelt et nytt navn
  • Vise søket
  • Sende lenke til søket. OBS lenken inneholder pålogging, så kan ikke sendes til brukere som ikke har samme konto som deg.

Du kan også endre i søket underveis. I Søkesiden velg More > Edit