Skip to main content

Sykepleie

Bibliotekets fagside for sykepleie

Noen aktuelle titler

Religion - noen eksempler

  • Levin, J., & Meador, K. (2013). Healing to All Their Flesh : Jewish and Christian Perspectives on Spirituality, Theology, and Health. West Conshohocken: Templeton Press. Søk opp i ORIA
  • Loboprabhu, S. M., Pargament, K. I. & Lomax, J. W. (2015). Religion: Psychiatric Aspects. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.84052-0

  • Nordin, M., & Schölin, T. (2011). Religion, vård och omsorg : Mångkulturell vård i praktiken. Malmö: Gleerups Utbildning.
  • Schumaker, J. (1992). Religion and Mental Health. New York: Oxford University Press.Søk i ORIA

Databaser - og eksempler på søkeord

Søkeord ...?

  • "Cultural competence*"
  • "Cultural divers*"
  • "Ethnic group*" OR  Immigrant* OR  Intercultur* OR Multicultur* OR Transcult* OR "minority group*"
  • ...

Databaser for søk etter forskningsartikler

Eksempel på søk i Svemed+

(ethnic OR immigrant OR immigrants OR minority OR minorities OR ethnicity) AND (nurs OR nurse OR nurses OR nursing)

Lenke til søk

 

Eksempel på artikler - psykisk helse og flerkulturelle

Flere bøker