Skip to main content

EndNote

Brukerstøtte EndNote

Online søk via Endnote

Via EndNote kan du koble deg til online databaser. Utføre et søk, og kopiere treff til ditt bibliotek. Før du starter søk sørg for å være tilkoblet til UiA nettet, se tilkobling via Cisco VPN Anyconnect

 1. Velg Online search mode.  (Alternativt kan du stå i "Integrated library mode & online search mode" da vil treff fra søk automatisk havne i ufilled gruppen i ditt EndNote bibliotek)
 2. Velg database
 3. Utfør søk
 4. Merk treff som du ønsker kopiere til ditt EndNote bibliotek (Høyreklikk og velg copy to ...)

EndNote mode

 1. Local library mode. Du vil kun søke i ditt eget EndNote bibliotek
 2. Online search mode. Søk utføres kun i online databaser. Treff må eventuelt kopieres fra søket utført til ditt EndNote bibliotek
 3. Integrated library & Online search mode. Dersom du søker i online database, vil treffene automatisk havne i unfiled gruppen i ditt lokale bibliotek. Det anbefales derfor at du velger Online search mode når du søker, slik at du selv aktivt velger ut treff du ønsker å kopiere inn til ditt EndNote biblitek

Demontrasjon fra EndNote training

 

 

 

Innebygget i EndNote finnes mange søkefiltre for oppkobling til databaser - eksempel

 • Web of Science (ISI Web of science)
 • Pubmed (Medline)
 • Library of congress (bibliotekdatabase)
 • Psycinfo (OvidSP)
 • mm

Dersom du får spørsmål om brukerid/passord (feks for OvidSP databaser) - klikk OK uten å fylle ut. 

Filter for søk i ORIA kan lastes ned fra Alfasoft

http://www.alfasoft.com/files/oria.enz

 1. Velg å åpne filen. Filen åpnes i EndNote.
 2. I EndNote lagrer du filteret. File > Save as.
 3. Deretter kan du velge dette "connection filter" når du skal søke > klikk på More, søk etter ORIA, merk og velg Choose
 4. Utfør søk - som ovenfor

 

 

 

 

Tilkobling utenfor universitetsområdet

Tilgang til databaser, artikler og bøker i fulltekst

Før du starter å søke - sørg for at du er tilkoblet UiA nettet.  Logg på  eduVPN (ny løsning- (alternativt logg på CISCO VPN Anyconnect tidligere løsning -om du har installert denne)). Se informasjon om hvordan du logger på