Skip to main content

Pedagogikk og Spesialpedagogikk

Fagside for pedagogikk og spesialpedagogikk

Søke om godkjenning hos NSD

I de tilfeller hvor man skal starte et forskningsarbeid som innebærer behandling av personidentifiserende opplysninger skal prosjektet meldes inn, og godkjennes av NSD (Norsk Senter for forskningsData) før man setter i gang. For å holde seg innenfor lovverket er det lurt å sette seg ordentlig inn i de regler som til enhver til gjelder.