Skip to main content

Visuelle og sceniske fag

Fagside for studenter og ansatte på Institutt for visuelle og sceniske fag med guiding til bibliotekbaser og kunstfaglige nettsider

Søke i Oria

ORIA kan du søke på trykte bøker i biblioteket og elektroniske
ressurser som ebøker, artikler og tidsskrift.
​Dertil finner du filmer på dvd og musikk cd. 
Du finner også ressurser i andre norske bibliotek, som kan bestilles inn til deg.             

Søke i andre baser

Academic Search Complete er en stor tverrfaglig og engelskspråklig base med referanser og artikler i fulltekst.
​Du kan avgrense til forskningsartikler med "Peer Reviewed" som betyr at artiklene er utvalgt av fagfolk.

 

Tidsskrifter

Mange tidsskrifter har du tilgang til på papir.  
Men husk! - Mest finner du elektronisk med lenker fra biblioteksbasen Oria!
I Oria finner du alle tidsskrift biblioteket abonnerer på. Både trykt og elektronisk.

cover_image_/file/ci/66835432/kk_2016_01_2x.pngBilderesultat for craft arts international magazine

Søkestrategier

FØR DU SØKER etter litteratur i databaser er det viktig du tenker igjennom hvilke SØKORD du kan bruke.

  • Skriv en liste med søkeord på norsk og engelsk,
  • Finn synonymer
  • Finn en relevant bok eller artikkel i Oria og sjekk under detaljer hvilke emneord det er brukt. Du kan også bruke andre kilder for å få ideer til søkeord: Leksika, internett.

NÅR DU SØKER må du være oppmerksom på følgende:

  • Trunkering med *: Du søker på stammen av et ord og du får da med deg alle endelser av ordet. F.eks søk på kunst* vil gi deg treff på ord som begynner med "kunst": kunstner, kunstkritikk, kunsthistorie mv.
  • Boolske operatorer mellom søkeordene: OG gir et snevert treff, da begge ord skal inngå i treffet. ELLER utvider søket, da man får opp en treffliste av referanser som enten har det ene eller det annet ord i feltene tittel, emneord, innholdsbeskrivelse.

 

Se disse små videoer om informasjonskompetanse og søking i Oria: