Skip to main content

Visuelle og sceniske fag

Fagside for studenter og ansatte på Institutt for visuelle og sceniske fag med guiding til bibliotekbaser og kunstfaglige nettsider

Tips til oppgaveskriving

Tips til referanser og litteraturliste

APA er den referansestil som brukes for kunstfag.

Bibliotekets egen side med hjelp til hvordan man oppgir kilder med henvisninger i teksten og i litteraturlisten.

 

 

 

 

 

Sjekk APA FAQ!

Andre hjelpesider til referanser og litteraturlister:

Tips til referanseverktøy

Mange trenger et verktøy for å holde styr på mange referanser i forbindelse med masteroppgave.
Endnote er et verktøy som støttes av biblioteket med veiledning og kurs. Sjekk ut på bibliotekets kursliste, når det avholdes kurs i Endnote.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zotero er et alternativ verktøy som biblioteket støtter med veiledning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Word har en referansefunksjon som kan brukes til mindre oppgaver med færre referanser. Klikk på Referanser i verktøyslinjen øverst på Word-siden.