Skip to main content

Sosiologi og sosialt arbeid

Registrere resultater i Cristin

CRIStin-systemet er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge hvor man kan registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler.

Lenke til Cristin.

UiA Publisering

Skriftserien

I skriftserien publiseres monografier, artikler og antologier, herunder artikkelsamlinger redigert på grunnlag av konferanser arrangert ved UiA.

Doktoravhandlinger

Doktoravhandlinger publiseres i serien "Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder". ISBN-nummer får du ved å henvende deg til UB.

Søke midler

Vitenskapelig publisering

Definisjonen på vitenskapelig publisering, som definerer omfanget av rapporteringen, er gitt i UHRs rapport "Vekt på forskning".

En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må:

 • presentere ny innsikt
 • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
 • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
 • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Publiseringspoeng
Kategori   Poeng
Monografi, nivå 1 5
Monografi, nivå 2 8
Artikkel i antologi, nivå 1 0,7
Artikkel i antologi, nivå 2 1
Artikkel i periodika og serier, nivå 1 1
Artikkel i periodika og serier, nivå 2 3

Kilde: DBH

Publiseringskanaler

Valg av publiseringskanal har betydning for både for publiseringspoeng og for siteringer og "impact factor". Noen tidsskrifter blir sitert oftere enn andre. Se oversikt fra ISI - Web of Science.

Klikk på "submit" og velg videre ditt fagfelt fra listen for å se en oversikt over tidsskrifter med høyest impact factor.

Journal Citation Reports

Open Access gir også ofte økte siteringer. Se også AURA.

Aura - Agder University Research Archive

Agder University Research Archive (AURA) er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. Vårt arkiv er en blant mange hundre institusjonelle og emnebaserte arkiv som er etablert verden rundt. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i AURA vil etter hvert også bli synlige i Google.

Hvorfor bør jeg bidra til arkivet?

 • Din forskning blir mer synlig internasjonalt og tilgjengelig for alle, også for forskere i utviklingsland

 • Det gir en samlet oversikt over den intellektuelle produksjonen ved UiA som ellers er spredt på hundrevis av vitenskapelige tidsskrifter

 • Det er en rask og enkel måte å presentere ditt fakultet eller institutts forskning

 • Det er supplement til tradisjonell publisering ikke en erstatning

 • I AURA vil alle publikasjoner få sikker langtidslagring og en permanent nettadresse som kan brukes ved lenking fra CV og andre formål

 • Vitenskapelige artikler som er tilgjengelige i åpne arkiver blir sitert hyppigere

 • Det sentrale forskningsutvalget har vedtatt følgende policy for ansatte ved UiA: ”Forskere ved Universitetet i Agder skal om mulig publiserer sine arbeider gjennom kvalitetssikrete vitenskapelige publiseringskanaler som godtar parallellpublisering. Disse arbeidene skal arkiveres i universitetets åpne arkiv ”