Skip to main content

Psykisk helse

Forskningsbasert kunnskap og andre relevante kilder for psykisk helse

Bøker i biblioteket

Bøker finner du via søk i ORIA.
 

Tips, ta en hyllevandring i biblioteket

155.3 Seksualitet: Psykologi

306.7 Seksualitet: Sosiologi

361.3 Sosialt arbeid

362.2 Psykisk helsearbeid

362.20425 Psykososialt arbeid

362.2083 Barn og ungdom

362.29 Rusomsorg

362.7 Barnevern

362.84 Flerkulturelt helsearbeid

371.713 Skolehelse/PPT

616.89 Psykiatri

616.891425 Kognitiv terapi

616.89156 Familieterapi

616.89165 Narrativ terapi

618.9289 Barnepsykiatri

616.890231 Psykiatrisk sykepleie

Nytt i biblioteket