Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Kurs i Akademisk skriving

Kurs i Akademisk skriving

Røsstad, Rune (Emneansvarlig). Akademisk skriving i GLU "Dette emnet skal støtte deg når du skriver bachelor- eller FoU-oppgave". Universiteet i Agder. Nettkurs via CANVAS. Gå til kurset, velg Enroll

Nettstedet Søk & Skriv

"Søk & Skriv er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne"

Gå til Søk & Skriv

Kildebruk - UiA regler - tips og eksempler

​UiA regler

Se også

Nedenfor finner du flere filmer om kildebruk i oppgaven:

Hvordan sette inn kilder i teksten og unngå plagiat? Tips fra Søk & Skriv

Gå til Søk & Skriv https://sokogskriv.no/ 

- Kva kjenneteiknar god akademisk kjeldebruk?

ved Ole Bjørn Rekdal

 

Referanser i akademisk skriving,

en video fra Høgskolen i Østfold, biblioteket. "Denne videoen gir en introduksjon til hvordan man refererer til kilder i akademisk skriving"

Ordrett sitat

Video av Ole Bjørn Rekdal (Høgskulen Vestlandet), 2017

Indirekte sitat

slik parafraserer du- en video fra Biblioteket, Høgskolen i Innlandet

Drøfting og argumentasjon

Film fra Startpakka i oppgaveskriving (OsloMET):

Introduksjon til argumentasjon og drøfting

 

Hvordan drøfte, OsloMet Studieverkstedet v/Grethe Moen Johansen

Film fra UB NORD Hvordan begrunne påstander i teksten din:

Se flere tips fra UB Nord, Modulen drøft

Se også

Se også bøker i biblioteket om oppgaveskriving og kildebruk

- lenker til treff i ORIA

EndNote (eller Zotero)- verktøy for kildehåndtering i oppgaven

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  1. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
  2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument

 

Se mer informasjon om bruk av EndNote på våre brukeresøttesider, fagsiden for EndNote

Zotero

Zotero er gratis for alle, mens EndNote tilbys for studenter og anstte på UiA. Se en innføringsfilm om bruken fra Høgskolen Innlandet:

Se mer informasjon om Zotero på fagsiden for EndNote

Skriveprosessen - nettveiledninger

Læringsvideoer fra UiT om akadmisk skriving

- lesestrategier og notatteknikk. Videoene gir et innblikk i ulike teknikker og metoder innenfor studieteknikk og akademisk skriving. Gå til nettkurset