Skip to Main Content

Psykososial helse

Bibliotekes fagside

Finn søkeord

Søkeord for de begrepene du har valgt å søke på, velges både fra databasens emneord (subject headings, index terms) og/eller tekstord.  Emneordene er standardiserte ord for et begrep (eller fenomen) og hentes fra databasens kontrollerte vokabular. Tekstord er ord fra artikkelens tittel og sammendrag. 

  • Emneordene i MEDLINE databasen kalles for MeSH (Medical subject headings).
  • Emneordene i CINAHL kalles for CINAHL Subject Headings, og bygger tildels på MeSH, men er bedre utbygget for sykepleiefaglige emner. 

 Les mer om emneord og tekstord på Helsebibliotekets kurs i kunnskapsbasert praksis

Å finne emneord:

Nedenfor tips for basene CINAHL & MEDLINE. Det finnes tilsvarende andre systemer for andre databaser som ERIC, SPORTDiscus

Tips