Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vernepleie

Bibliotekets fagside

Google søkehjelp /Google scholar search help

Tips til søk på Google

 • Begrense søk til område, velg site: - eksempel site:no (norge) - pressure ulcer site:nice.org.uk (sider på nice.org.uk) - site:gov, site:org
 • Filtype - se oversikt fra Google - eksempel filetype:pdf  - eksempel pressure ulcer site:nice.org.uk filetype:pdf
 • Google avansert søk,

Google scholar - begrensninger og muligheter

 • Søk i fulltekst, alternativt smalere på tittel for færre irrelevante treff

 • GS kan ikke lagre søkehistorikken og bruke tidliger søk i nye søk

 • Kan ikke se mer enn de første 1000 treffene

 • Søkestrengene kan ikke være lengre en 256 tegn

 • Kan ikke bruke trunkering

 • AND er standard - dvs to ord søkes som AND mellom søkeordene

 • OR er mulig  - merk at OR  kan erstattes med |  - for å kunne bruke flere tegn i søkestrengen.

 • Frasesøk - bruk anførselstegn rundt ordene som skal stå ved siden av hverandre "pressure ulcer"  - skal synonyme dekkes, kan dettte skrives inn slik - for treff på "pressure ulcer(s), eller pressure sore(s)  "pressure ulcer|ulcers|sore|sores" - dersom begrepet eldre skal være med -  "pressure ulcer|ulcers|sore|sores" elderly|aged|old|older

 • Nærhet- proximity: AROUND(n) - eksempel: 

  • nursing|nurse|nurses| AROUND(3) experience|attitude|experiences|attitudes|perception|perceptions

 • Kun eksport av en og en referanse til EndNote desktop, alterantivt kan alle på en side (inntil 20) eksporteres til EndNote online. Det er også mulig å søke via Publish or Perish programmet  og eksportere treff til enten  EXCEL eller EndNote

 • Google scholar viser siteringer for et dokument

 • Tittelsøk eksempel intitle:

 • Forfatternavn- søk på forfatternavn i frase - fullt navn /initial - "l fegran"  - eller "liv fegran" - for begge varianter bruk OR (eller | mellom frasene). Da du søker i fulltekst får du også treff der personen ikke er forfatter - men er nevnt i henvisninger i tekst eller litteraturliste (referanseliste)

 • Eksmpel på komplekse søk

Flere søketips Googles sider og