Skip to main content

Noen nyttige bibliotekstjenester for administrativt ansatte

Et utvalg av våre elektroniske tjenester som kan være nyttige eller morsomme for adminstrativt ansatte på fakulteter eller i fellesadministrasjonen

Juridiske kilder

 

Ønsker du mer informasjon om juridiske tema? Besøk vår fagside om rettsvitenskap. 

Bedrift- og markedsinformasjon. Årsregnskap