Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Skolebibliotekkunnskap

Fagside for skolebibliotekkunnskap

Velkommen

På disse fagsidene presenterer vi et utvalg ressurser som kan være spesielt relevante for deg som studerer skolebibliotekkunnskap ved UiA. På forsiden finner du  lenker til nettsider som kan være av interesse, og i fanene til venstre finner du blant annet informasjon om litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving, databaser med ny forskning og annet som kan være nyttig i studiene. I de generelle ressursene finner du lenker til Kildekompasset, Skrivestua, EndNote og mye annet. 

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA-nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) eduVPN 

Tilkobling mot UiA

Aktuelle bøker for skolebibliotekkunnskap

Förskolebiblioteket gör skillnad! : om barnbokens viktiga roll i förskolan

I Förskolebiblioteket gör skillnad! bygger Ulf Malmqvist vidare på tankarna från hans tidigare bok Förskolebiblioteket flyttar in! Den här gången står epik, lyrik och dramatik i centrum. Hur kan förskolebiblioteket och högläsningen stödja och utmana förskolans olika läroplansmål? På hur många olika sätt kan litteraturen vara en angelägenhet för barn idag? Det är som individer barnen möter texten och bilden i barnboken, men det är i gruppen som meningsskapandet sker, i samspelet.

Film og fortelling. 2. utgave

Denne boken presenterer de sentrale begrepene innen narratologi, og gjennom en rekke illustrerte eksempler fra norske og internasjonale filmer demonstreres innholdet i begrepene og hvilken betydning de har for filmfortellingen. Denne reviderte utgaven har en ny del om mening og meningsdannelse, med et nyskrevet kapittel om tematisk analyse. I tillegg har boken fått flere nye eksempler fra filmer som har preget vår moderne filmkultur.

Norsk 5-10 : litteraturboka

Norsk 5-10. Litteraturboka inneholder korte, faglig oppdaterte introduksjoner til sentrale litterære emner på basisnivået i grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn. Leseren møter et rikt litteraturutvalg. Her er kapitler om både tradisjonelle og nyere litterære sjangrer, særlig fra barne- og ungdomslitteraturen. 

Mot samma mål : skolbibliotek i undervisningen

Boken vänder sig till skolbibliotekarier, lärare, personal i förskole­klass och fritidshem, rektorer, skolbiblioteksutvecklare samt biblio­tekarie- och lärarstudenter.

Elevene og litteraturen : estetisk lesing på barnetrinnet

Elevene og litteraturen handler om hvordan man kan arbeide med estetisk lesing på barnetrinnet, slik at elevenes møter med skjønnlitterære tekster gir rom for sanser, følelser og opplevelser.  

Klaras och Lottas skolbibliotek : idéer och förslag från Flödet

Vilken skillnad gör en skolbibliotekarie? Hur kan skolbiblioteket förbättra elevernas måluppfyllelse? Vilka är de viktigaste frågorna för modern skolbiblioteksverksamhet?

Lesing i utvikling : teoretiske og didaktiske perspektiver

Leseforsker Lise Iversen Kulbrandstad presenterer ulike teoretiske og didaktiske perspektiver på lesing. Sentrale temaer er begynneropplæring, prosessorientert forståelsesopplæring, utvikling av gode strategier i arbeid med lesing på tvers av fag og språklig elevmangfold. Tredje utgave er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet 2020. 

Skolbibliotek och lärande

Denna bok är den första i sitt slag i Sverige, en sammanhängande kursbok för akademiska studier om skolbiblioteksverksamhet. Bokens titel, Skolbibliotek och lärande, markerar dess inriktning mot skolbibliotekens kärnverksamheter, läsning, lärande och undervisning för medie- och informationskunnighet. Boken placerar skolbibliotek i en politisk, pedagogisk och institutionell kontext. Den presenterar omfattande svensk och internationell forskning som relateras till professionell skolbiblioteksverksamhet.

Twist : analyser av aktuell litteratur for barn og unge

Kapitlene i denne antologien er skrevet og samskrevet av faglig sterke studenter som har engasjert seg i diskusjonen av grensene for temaer og estetiske uttrykksmåter i barne- og ungdomslitteraturen, samt i spørsmålet om hvilken litteratur som kan og bør brukes i undervisning i skolen og i lærer- og lektorutdanningen. 

Skapa nya vägar : så kan lärare och skolbibliotekarier samarbeta

I Skapa nya vägar finns praktiska projektexempel på hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta i undervisningen. Sofia Malmberg har lång erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och som samordnare för skolbibliotek. 

Opplevelse og utforsking - litterære samtaler i praksis

Ønsket om å forstå bedre hvordan utveksling av ideer og utforsking av tekster kan foregå mellom elever i grunnskolen, førte til et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt om litterære samtaler. Prosjektet omfattet 150 elever og 7 lærere på ungdomstrinn og mellomtrinn i årene 2015 til 2018. Det er denne forskningen som danner grunnlaget for boken. Boken er aktuell for studenter og forskere innenfor lærer- og lektorutdanningene, og for lærere i grunnskolen.

Møter med barnelitteratur : introduksjon for lærere

Forfatterne formidler hvordan de ulike barnelitterære sjangrenes særtrekk skapes, både i tradisjonelle bøker og i nye medier. Her er kapitler blant annet om eventyr og fantasy, om bildebøker og visuelle barneromaner, om sakprosa, realistiske fortellinger og fortelleteknikk i dataspill.
2. utgave er oppdatert i tråd med LK20, har nye litterære eksempler og et nytt kapittel om litteraturdidaktikk på mellomtrinnet.

Evaluating the school library : analysis, techniques, and research practices Evaluating the school library, 2021

This guide for the evaluation of school libraries both in practice and in research covers analysis, techniques, and research practices for conducting evaluations of curriculum, collections, facilities, and library personnel performance

Klaras läsprepp! : att främja läsning bland barn och unga

Hur gör vi barn och unga till läsare? Och hur får vi dem att fortsätta läsa genom hela livet? Kort sagt - hur läspreppar vi dem? Klaras läsprepp! riktar sig till dig som jobbar med barn, unga och läsning och som vill få nya tips på hur man kan arbeta läsfrämjande. Klara Önnerfält är skolbibliotekarie, läsfrämjare och författare. Hon är också en av grundarna till poddarna Flödet och Flödet läser.

Leseforståelse i skolen : utfordringer og muligheter

I denne boka får lærerstudenter og lærere forskningsbasert kunnskap om hva leseforståelse er og hvordan elever utvikler leseforståelsen gjennom grunnskolen. Forfatterne viser hvilke utfordringer elever som strever med å lese møter, og hva det vil si å forstå digitale tekster og lese multiple informasjonskilder kritisk. I tillegg viser de hva som kan motivere elever til å investere tid og innsats i slik lesing.

Ny barne- og ungdomslitteratur

Embla : kampen for fremtiden

Den unge bloggeren Embla blir forsøkt ranet i New York. Plutselig befinner hun seg i gudenes og jotnenes verden, hvor hun møter helt nye utfordringer. Gudene viser Embla at det er opp til henne som menneske å redde verden. Det handler om klimaendringer og valg av riktig strategi på veien videre. Tegneserieroman for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen

Mamma

Ollies liv er ikke kjedelig. Han har en far, en mor og to søstre. Men han har også en mamma som sitter fengsel, og nå snakker hun om at de snart skal bo sammen igjen og at Ollie ligner på den avdøde pappaen sin. Ollie kjører motocross og er kul på skolen, men nå føler han at alt annet er kaos. Det handler om å velge sin egen familie og om å finne sin plass. Frittstående oppfølger til «Far din» fra 2017. Roman for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Sigrid Undset

Ollies liv er ikke kjedelig. Han har en far, en mor og to søstre. Men han har også en mamma som sitter fengsel, og nå snakker hun om at de snart skal bo sammen igjen og at Ollie ligner på den avdøde pappaen sin. Ollie kjører motocross og er kul på skolen, men nå føler han at alt annet er kaos. Det handler om å velge sin egen familie og om å finne sin plass. Frittstående oppfølger til «Far din» fra 2017. Roman for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

Ein venn som meg

Ungdomsroman. Sofie går i niande klasse. Ho blir fryst ut av alle og har ikkje ein einaste venn etter at ho blei svikta av Emilie sommaren før åttande. No tel Sofie ned dei 340 skuledagane før ho kan flytta frå øya og begynne på vidaregåande. Så kjem det ei ny jente i klassen, Carla. Ho er så sjølvsikker at ho ikkje ser ut til å ha eit einaste problem i heile verda. Kan Sofie få ein ny venn i Carla? Men så viser det seg at Carla ber på ei hemmelegheit. Ei hemmelegheit som kan setja heile vennskapet i fare. Kan Sofie greie å vera ein ordentleg venn?

Fart og styrke i naturen

Vi kommer nært innpå Norges raskeste og sterkeste dyr i denne boka. Vi kan lese om hva fart og styrke egentlig er, og hvor viktig det er for de enkelte dyreartene ute i naturen. «Du verden» er en ny faktabokserie for barn, med lettfattelig tekst som formidler mye kunnskap, samt flotte illustrasjoner. Sakprosa for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Eventyr

Ny bildebok fra bildebokkunstnerne Kim Fupz Aakeson og Stian Hole: Dette er en fortelling om kjeks, om kongeslott og alt som ikke må glemmes, samtidig er det en sjarmerende og varm fortelling om forholdet mellom besteforeldre og barnebarn. Illustrasjonene i boka er drømmeaktige og fulle av farger og liv. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Unike Edgar

Unike Edgar

Edgar har Downs og er ikke som alle andre. Men hvis alle var like ville menneskene kjedet seg i hjel, tror Edgar. Kanskje det går an å snu opp ned på alt og gjøre noe som ingen har gjort før. Det handler om mot, vennskap og om å ha et ekstra kromosom. Roman for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Sommeren alt skjedde

Nora skal tilbringe sommeren hos en mormor hun ikke kjenner i en fremmed bygd, og hun gruer seg. Så blir Nora kjent med Abbas, gutten med de grønneste øynene, og de blir venner. Men Nora oppdager at er det forskjellige regler for Abbas og for henne. Det er urettferdig, og Nora vil gjøre det som er riktig. En både sår og morsom bok om store tanker og spørsmål. Fortelling for mellomtrinnet.

Rot og Bjørne leker med følelser : en faktabok

Rot og Bjørne leker med følelser : en faktabok

Bestevennene Rot og Bjørne har helt forskjellig personlighet. Rot er utålmodig, ivrig og full av ideer, og Bjørne er ettertenksom, nøye og opptatt av å følge reglene. Nå skal de lære om følelser. De lærer om hva som skjer i kroppen når en blir redd, sint og glad, og hvordan kjærlighet føles. Historien har en tydelig konflikt og lett gjenkjennelige karakterer, og behandler allmennmenneskelige temaer. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen

Forside av sakprosaboka Asteroide

Asteroider

Vi ser asteroidene som stjerneskudd, lysende striper på nattehimmelen. Men de har voldsomme krefter og kan forårsake enorme ødeleggelser. Kanskje var det en asteroide som førte til at dinosaurene ble borte. «Du verden» er en ny faktabokserie for barn, med lettfattelig tekst som formidler mye kunnskap, samt flotte illustrasjoner. Sakprosa for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Halve kongeriket : Audiens

Bok fire i serien Halve kongeriket. Kalle har sine egne planer når vennegjengen reiser til Lofoten i sommerferien. Han skal vinne Lena tilbake og vise det norske folk at han ikke bare er en partyprins. Men i surfebygda Unstad er det de lokale heltene som får oppmerksomheten, ikke nykommeren Kalle. Og midnattssolen kan være avslørende. En moderne kjærlighetshistorie. Roman for ungdomstrinnet.

Tankespinneren

Tankespinneren

Dette er en fortelling om strikkepinner som er tryllestaver, veggtepper som er portaler til en annen dimensjon, miljøkriminalitet, hemmelige koder, norrøne myter, gammel overtro og skumle skurker. Fantasy for mellomtrinnet. Første bok i planlagt trilogi. Nominert til bokslukerprisen 2022/23.

Heiloen

Handlingen foregår i Trondheim 1942-1945. 17 år gamle Nora deler ut anti-nazistisk propaganda inntil hun endelig får bli med i samme kommunistiske motstandsgruppe som broren Peter. Gestapo intensiverer jakten på motstandsfolk, og stadig fler fra gruppa blir arrestert. Det blir mer og mer vanskelig å stole på folk, selv søsken, naboer og gamle skolekamerater, for det er umulig å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Roman for ungdomstrinnet.

Hvis dette var en film

Arta og Elise driver sin egen Insta-filmklubb som stadig får flere følgere. De blir til og med tilbudt å dekke en festival. Midt i alt dette skjer det ting i jentenes liv. Elises foreldre skal skilles, og Arta sliter med å fortelle om sine egne problemer på hjemmebane. Arta frykter for at hun kan komme til å miste både moren og bestevenninnen. Dette er en fortelling om hvorfor alt går galt, når man bare prøver å gjøre alt riktig. Fortelling for ungdomstrinnet.

Eventyrlige dyr : hvorfor gjør dyrene så mye rart?

I denne store og lærerike boka kan vi lese om dyr og evolusjon. Av og til virker det som dyr oppfører seg rart, men så viser det seg at de har grunner til å gjøre det. Dyrene som finner de beste løsningene på problemene utkonkurrerer de som ikke har klart det. Forfatteren viser på en pedagogisk og engasjerende måte hvordan denne utviklingsstrategien fungerer. Sakprosa for småskole-/mellomtrinnet. | Skrevet av biolog Hanna Nyborg Støstad, illustrert av Simon Dahle Nyhus.

Roar : historien om en triceratops

Boka tar utgangspunkt i livet til ett bestemt individ, det fantastiske Triceratops-fossilet som nylig ble gravd ut, og fikk navnet Roar. Vi kan lese om hvordan den levde og forsvarte seg mot fiender og mye annet. I tillegg får vi mange spennende fakta om hvordan man graver ut fossiler, og om dinosaurer generelt. Sakprosa for småskole-/mellomtrinnet. 

Katten og havet

Bjørn Arild blir med et skip ut i Barentshavet for å lære om hvordan havforskerne jobber, og hva de finner ut om miljøendringene som skjer rett nord for Norge. Forfatteren trekker linjer mellom de store endringene i havet til det han ser i strandkanten hjemme når han fisker sammen med katten Baltus. Han viser på denne måten hvordan alt henger sammen. Faktabok for førskolebarn/småskoletrinnet. 

Blüchers hemmelighet

14 år gamle Kit og familien er på hytta i helgen. Stemningen er guffen, og hun vil helst reise hjem. Sjøen utstråler en truende, mørk kraft, og krabbene oppfører seg unaturlig. Den eldre naboen, som påstår at han har jobbet for CIA, vet noen av svarene. Det som skjer har sammenheng med en ung gutt med helt spesielle evner, som gikk ned med Blücher i 1940. Det blir Kit og brødrene som må finne en løsning, men det store spørsmålet er hvordan de kan stoppe en som allerede er død. Grøss for mellom-/ungdomstrinnet.

Vi kommer snart hjem igjen : tegneserie

I denne visuelle fortellingen får du høre seks sterke historier til personer som overlevde Holocaust. De var alle barn under 2. verdenskrig. Boka egner seg til å åpne for samtaler om vanskelige temaer som flukt, krig, antisemittisme og fremmedfrykt. Sakprosa/tegneserie for mellomtrinnet. 

Hjertestopper : Volum 1 : Gutt møter gutt

Charlie og Nick møtes for første gang når de blir plassert ved siden av hverandre på skolen. De blir fort venner, men snart blir Charlie forelsket i Nick. Det er ikke enkelt, men kanskje Nick er mer interessert enn noen av dem skjønner. En tegneserie om forelskelse, vennskap og mental helse. Tegneserieroman for ungdomstrinnet.

Grisaldo

Grisaldo er den fjortende historien om de to kompisene, og nå har forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Per Dybvig tatt dem med over i høytlesningsboka.

Perfekt

Pia veit at ho ikkje kan bli ein av dei kule på ungdomsskulen, men bestevenninna har andre ambisjonar. Dessuten har Pia andre problem som ingen veit om. Ho slit med angst, og ho har ingen å snakke med om det. Roman for mellom-/ungdomstrinnet.

Tusenfryd : noveller

Novellene følgjer dei seks elevane gjennom eit halvt år. Alle står på terskelen til ungdomstida. Alle har draumar om noko nytt og betre. Dei åtte novellene i boka blir vovne saman til ei samanhengande historie, der alle får sjansen til å bli høyrde.

Jakob og Neikob og tidsmaskinen

Jakob og Neikob og tidsmaskinen er den sjuande boka om radarparet Jakob og Neikob. Serien har fått eit klassikarstempel, og bøkene er omsette til fleire språk.

Fumbler

Emil og Sondre blir invitert på FIFA-turnering hos Magnus. Der handler det ikke bare om FIFA. Det handler om penger, og snart har Emil viklet seg inn i et nett av løgner og gjeld. Samtidig som gjelden vokser, vokser også følelser Emil ikke burde ha. Det handler om gaming, gruppepress og vennskap som blir satt på prøve. Roman for ungdomstrinnet.

På samme lag

Historien er inspirert av livene til Ada og Andrine Hegerberg. Den handler om sterke jenter og fotball, men også om søsterskap, og om å tørre å stå opp for seg selv. Fortelling for mellomtrinnet.

Sting

16 år gamle Emma vaknar på sjukehus som einaste overlevande etter ei familietragedie. Ho har eit skotsår i magen, og det var faren som skaut. Emma må flytte til mormor, ute på landet. Naboguten Hannes vil gjerne bli kjend med Emma. Psykologen hennar seier at Emma må hugse kva som skjedde før ho kan kome vidare i livet sitt, men Emma vil ikkje hugse. Det handlar om vald, og om å finne lys i det mørke. Roman for ungdomstrinnet.

Nordlys: Portaltreet

Portaltreet: Første del. Den endelige kampen er i gang. Vikingene og Espens flokk kjemper mot hverandre i et håpløst slag som ingen kan vinne. Espen blir fanget, og bare Sonja kan redde ham. Dette er en norsk portalfantasy om en reise i det eventyrlige Norge, med blant annet norrøne guder, troll og snakkende dyr. Grafisk roman for mellomtrinnet.

Håpet : tegneserie

Arkin - lysets vokter, del 2: Arkin følger med Melion til et vakkert, magisk rike som heter Hevádriel. Men heller ikke her er alt trygt. En livsfarlig trussel har våknet, og noe må gjøres. Dette er en fortelling der drømmer blir virkelige, ensomhet og savn redder liv og der den minste personen kaster den lengste skyggen. Dette er andre bok i en portalfantasy-serie på fire. Tegneserie for mellomtrinnet.