Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrett og fysisk aktivitet. Kroppsøving

Bibliotekets fagside for idrett

Systematisk søkestrategi - Building block search strategy. Utfør søket

Fra søkespørsmålet  finner man de sentrale begrepene (søkekonsepter) man vil søke på. Som hjelp til å lage spørsmål og finne hovedbegrepene (søkekonsepter for søket) brukes gjerne et rammeverk som PI(C)O/PICo - eller det tre delte spørsmål

1.Hvert av begrepene (søkekonsepter)  du har valgt å bruke i søkestrategien er representert ved en blokk av søkeord (enkeltord og/eller fraser). 

2.En søkeblokk er alle mulige synonymer (enkeltord og/eller fraser) for et begrep/søkekonsept. Ordene som brukes kan være hentet fra databasens  kontrollerte vokabular (emneord, som f.eks. MeSH som brukes i MEDLINE databasen) og/eller fritekst (ord fra tittel og/eller sammendrag). Les om emneord og tekstord i kurset Kunnskapsbasert praksis (Helsebiblioteket)
3.De enkelte søketermene/ordene i samme blokk kombineres med OR for treff på enten det ene eller andre ordet.
4.Man søker gjerne en og en blokk for seg  
5.Søkeblokkene kombineres med AND til et sluttresultat slik at minst et av søketermene fra hver søkeblokk er inkludert i sluttsummen
6. Bruk gjerne søkehistorikken som dannes for hvert søk i databasen til å koble søkesett sammen
 
 
Figur: Kombiner søkeblokkene
 

 

 

Søketeknikker for å koble søkeord sammen

  • OR mellom søkeord for treff på synonyme, relaterte begreper
  • AND mellom søkeord for treff på begge søkeordene
  • Nærhetsoperatorer  (Proximity/adjacency) - mellom søkeordene gir treff på begge søkeordene, men kun dersom de står i en viss nærhet til hverandre
  • Frasesøk - anføselstegn før og etter to eller flere ord gir treff dersom ordene forekommer slik ved siden av hverandre
  • NOT mellom søkeordene for treff på det ene søkeordet men ikke det andre
  • Brukes flere operatorer i sammem søkestreng, husk () mellom ord som skal kobles sammen med OR
  • Bruk ellers søketeknikker for å avgrense søk til visse felt, feks søkeord i tittelen. Trunkering for søk på stammen av et ord for treff på alel mulige endelser av ordet

Les mer

Oppfølgende (supplerende) søkestrategier

  • Sjekk referanselister i relevante kilder (Eldre artikler) (Scopus databasen viser også referanselisten til et treff)
  • Sjekk artikler som siterer relevante kilder (Nyere artikler) - se feks Times cited i EBSCOhost baser, Cited by i Google Scholar, Scopus, eller PuMed
  • Sjekk similar/lignende artikler til relevante kilder (fra søk i en database vises ofte til similar, eller beslektede artikler)