Skip to main content

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekressurser

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Finn forskningsartikler - Sentrale databaser

Databaser

Scopus

Stor tverrfaglig database - dekker forskningsartikler fra et stort antall tidsskrifter innen mange fagområder. innhold fra MEDLINE og EMBASE (helse-medisin) er blant annet dekket. Se eventuelle flere databaser nedenfor

Eksempel på søk i baser via EBSCOhost (MEDLINE etc)

 

Kritisk vurdering av forskningsartikler - sjekklister og e-læringskurs

Se lenker gitt fra Helsebiblioteket.no-Kunnskapsbasertpraksis

 

e-læringskurs Helsebiblioteket

Kurs 4: Kritisk vurdering 

Kritisk vurdering er et stort tema, og kurset er derfor delt opp i to deler. Del A handler om kritisk vurdering av ulike typer studier, og er delt opp i syv moduler. Hver modul tar mellom 10 og 15 minutter å gjennomføre. Øvelsesoppgaver i å vurdere artikler er ikke medregnet. Del B handler om statistikk og tar ca. 40 minutter å gjennomføre. 

Kurs 4A, modul 1: Innledning om kritisk vurdering

Kurs 4A, modul 2: Systematiske oversikter

Kurs 4A, modul 3: Randomisert kontrollert studie

Kurs 4A, modul 4: Kvalitativ metode

Kurs 4A, modul 5: Tverrsnittstudie

Kurs 4A, modul 6: Diagnostiske tester

Kurs 4A, modul 7: Faglige retningslinjer

Kurs 4B: Kritisk vurdering - statistikk

Se eventuelt mer om kritisk vurdering på bibliotekets fagside for helsefag