Skip to main content

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekressurser

Finn forskningsartikler - Sentrale databaser

Databaser

Scopus

Stor tverrfaglig database - dekker forskningsartikler fra et stort antall tidsskrifter innen mange fagområder. innhold fra MEDLINE og EMBASE (helse-medisin) er blant annet dekket. Se eventuelle flere databaser nedenfor

Eksempel på søk i baser via EBSCOhost (MEDLINE etc)

 

E-tidsskrifter. Tidsskriftartikler i fulltekst

Merk

Innholdet i disse fulltekst databasene dekkes også via ORIA og  Scopus og andre referansedatabaser som MEDLINE (via EBSCOhost, PubMed eller Ovid)