Skip to Main Content Red Color Bar with Grey Menu
Logo

Helseinformatikk

Bibliotekets fagside
  1. Start søk med ord du mener beskriver ditt søkebegrep/konsept  (elementer fra ditt søkespørsmål) 
  2. Sjekk relevante treff: Kanskje du finner flere ord som brukes for samme søkebegrep/konsept. Se gjennom artiklenes titler, sammendrag, og sjekk hvilke ord som databasen bruker for å beskrive søkebegrepet, se emneordsfeltene av posten!
  3. Gjør søk på nytt også med disse ordene - finner du nye ord-søk videre med disse i tillegg

Tips

Dersom du allerede har en relevant kjent artikkel du mener du bør få treff på via ditt søk - start med å søke opp denne artikkelen i databasen(e).

  • Sjekk hvilke ord som databasen bruker for å beskrive innholdet, se felter for emneord (Medical subject headings (MeSH), Cinahl subject headings etc.). 
  • Sjekk siteringer til artikkelen og hvilke artikler som er relaterte
  • sjekk artikkelens referanser

Ordbøker og emneord

  • ordnett.no
  • Norsk oversttelse av MeSH mesh.uia.no (Medical subject headings)- emneord som brukes i MEDLINE basen