Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Helse- og sosialinformatikk

Bibliotekets fagside
  1. Start søk med ord du mener beskriver ditt søkebegrep/konsept  (elementer fra ditt søkespørsmål) 
  2. Sjekk relevante treff: Kanskje du finner flere ord som brukes for samme søkebegrep/konsept. Se gjennom artiklenes titler, sammendrag, og sjekk hvilke ord som databasen bruker for å beskrive søkebegrepet, se emneordsfeltene av posten!
  3. Gjør søk på nytt også med disse ordene - finner du nye ord-søk videre med disse i tillegg

Tips

Dersom du allerede har en relevant kjent artikkel du mener du bør få treff på via ditt søk - start med å søke opp denne artikkelen i databasen(e).

  • Sjekk hvilke ord som databasen bruker for å beskrive innholdet, se felter for emneord (Medical subject headings (MeSH), Cinahl subject headings etc.). 
  • Sjekk siteringer til artikkelen og hvilke artikler som er relaterte
  • sjekk artikkelens referanser

Ordbøker og emneord

  • ordnett.no
  • Norsk oversttelse av MeSH mesh.uia.no (Medical subject headings)- emneord som brukes i MEDLINE basen