Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

EndNote

 1. ​Opprett et nytt bibliotek for det systematiske søket.  Åpne EndNote - kommando FILE - NEW. Lagre biblioteket på din maskin - ikke i Onedrive eller andre skybaserte løsninger! Se mer informasjon på bibliotekets fagside for EndNote
 2. Opprett grupper i biblioteket. Se mer om gruppemenyen i EndNote
  1. Opprett grupper for søk fra de ulike databasene
  2. Opprett gruppe for dubletter
  3. Opprett grupper basert på de andre gruppene: En total gruppe (består av alle databasegruppene, velg OR), en Unik gruppe (som består av alle databasegruppene,velg OR -  men ikke duplikatgruppen,velg NOT)
 3. Eksporter alle treff fra søk i databaser til dette biblioteket:  Se oversikt over hvordan du kan eksportere treff fra de ulike databasene 
 4. Ta vekk duplikater før screening av treff på tittel/abstract. 
  • Dette kan gjøres stegvis, ved sjekk på flere felter  - automatisk via EndNote, før man i de siste stegene fjerner manuelt. Se beskrevet av Bramer (2016) og oppsummert i en forenklet versjon på KIB's Blogg. Se ellers om duplikat fjerning på Youtube EndNote training. Legg inn ulike preferanser for duplikatsjekk via preferanser Edit > preference.
  • OBS duplikater skal legges i gruppen du opprettet for dette
 5. Fra gruppene du har opprettet har du nå tall på antall totale treff, antall unike treff og duplikater. Tall skal overføres til  et flyt skjema, se feks PRISMA flow diagram
 6. Arkiver biblioteket for dokumentasjon - brukes også i forbindelse med en oppdatering av søket. Du arkiverer et EndNote biblitoek via å lage et "compressed library" - Se file - compressed library. Det arkiverte biblioteket lagres i Onedrive! OBS får du bruk for dette, kopier filen på lokal maskin i ønsket mappe, klikk på filen og biblioteket pakkes ut 

Systematic literature study - Example EndNote libraray created with groups  

EndNote i Screening prosessen

Før screeningen må du ta vekk dublette treff i EndNote

Screening prosess via Endnote - Noen alternativer

 1. Via opprette Groups - se fremgangsmåte beskrevet i artikkelen Managing and coding references for systematic reviews and Scoping reviews in EndNote. Artikkel av Peters (2017)
 2.  Via  Smart groups, og utnytte Rating feltet. Eksempel Rating = 5 (merk alle 5 stjerner ved en kilde) = inkluderte, 1 = Eksluderte og ingen rating = gjenstående til screening.
 3. Et eget termsett kan opprettes for valg for eksklusjon som igjen kan opprettes smart grupper for. Eksempel bruk LABEL feltet, se eventuelt demo
 4. Foreta screening prosess via EndNote - for to uavhenige reviewere? - se prosess beskrevet i artikkelen til Bramer (2017)  -  Reviewing retrieved references for inclusion in systematic reviews using EndNote, Se også forslag her: del 1 og del 2
 5. Alternativt - dersom du ønsker å foreta screening prosessen via EXCEL  - kan du  eksportere av referanser fra EndNote til EXCEL

Alternativt - bruk  verktøy for screening som er mer effektivt (eksempel Rayyan)

Screening verktøy

EndNote kan brukes, spesielt om det er kun en reviewer som screener - se ovenfor. Alternativt bruk program som er spesiallaget for å screene. Det anbefales å fjerne dubletter så mange som mulig av de virkelige dublettene før opplastning av kildene til disse programmene

 1. Start med å opprette brukerkonto om du ikke allerede har en konto
 2. Opprett New reviw - Angi tittel og beskrivelse og velg Create
 3. Last opp referanser - kan gjøres på flere måter, nedenfor beskrivelse for opplastning av treff fra et EndNote bibliotek må du først lage en eksport fil:

Eksport  fra EndNote til Rayyan

 • Velg kilder i EndNote som  skal med  - merk
 • FIle- Export
 • velg plassering
 • velg filnavn
 • txt filtype
 • lagre med output style RIS

Videre:

 

 1. Velg Select files for opplastning i Rayyan, klikk deretter på Contiune når du ser filen er behandlet
 2. Du kommer så til screening prosessen. 
 3. For å gå tilbake til din oversikt over reviewer, klikk på All review, Du kan dele din Review med andre for medscreening

 

 

Se gjerne norsk veiledning utarbeidet av Universitetsbiblioteket i Oslo/Medbibl

NVivo- Verktøy for kvalitativ metode

Nvivo er et program som bistår med å håndterere mange av de manuelle oppgavene som er knyttet til kvalitativ analyse. Programvaren installeres for UIA brukere via AppsAnywhere

 • Logg på https://appsanywhere.uia.no/login
 • Finn programmet
 • Lisenskoden finner du ved å velge "More information"
 • Klikk Launch for å installere
 • Start opp - registrerer deg med lisenskoden

Nvivo and Literature Review