Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

Kontakt bibliotekets fagansvarlige for din kampus:

Kampus Grimstad
Hans Petter Ristøl
hans.p.ristol@uia.noTlf: 3814 1188


Kampus Kristiansand
Ellen.Sejersted@uia.no

 


Epost: ellen.sejersted@uia.no
Telefon: 38 14 12 62 - eller kontakt meg via TEAMS

Bistand litteratursøk

Kontakt bibliotekets fagavansvarlige for hjelp med å utføre grundige litteratursøk.  Vi kan bidra med følgende

Avtal gjerne tid med oss om du skal i gang med en systematisk litteraturstudie som krever et grundig litteratursøk der målet er å finne "alle" - flest mulig - av de relevante studiene som finnes for ditt spørsmål

Se ellers bibliotekets fagside for systematiske litteraturstudier

EndNote

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med  skriving

  1. Fra søk i databaser kan du eksportere referanser til ditt EndNote bibliotek slik at du slipper å skrive inn referansene manuelt.
  2. EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  3. På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
  4. Du kan få skrevet ut opplysningene om kildene (referansene) etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen, og enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov 

Mer informasjon på uia.no

Kontakt bibliotekets fagansvarlige for bistand brukerstøtte og for tilpassing av referansestiler for tidsskrift du ønsker å publisere i

Open Science koordinator UiA -Publiseringssøtte open access

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC og BPC) til både Open Access-artikler og bøker.

Se mer inforamasjon på uia.no

Open Science-koordinator UIA 

Kontakt Igor Goncharenko 

Cristin - AURA

Universitetet i Agder får finansiering fra regjeringen, delvis basert på mengden publikasjoner i godkjente tidsskrifter og forlag, såkalte publiseringskanaler. For å få godkjenning må en publiseringskanal oppfylle UHRs krav til en vitenskapelig publikasjon. Bidraget må være i et tidsskrift / bok med et peer review system.

CRISTIN

(Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes av UH-sektoren for rapportering av forskningspublikasjoner til DBH

Se mer informasjon og kontaktperson på uia.no

AURA
 

Agder University Research Archive (AURA) er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Vårt arkiv er en blant mange hundre institusjonelle og emnebaserte arkiv som er etablert verden rundt. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i AURA vil etter hvert også bli synlige i Google.

Se mer infromasjon og kontaktperson på uia.no

SurveyXact

Studenter og ansatte ved UiA har mulighet til å benytte SurveyXact for gjennomføring av spørreundersøkelser.

Med SurveyXact kan du

  • utforme spørreskjemaer,
  • distribuere
  • overvåke innsamling
  • og kjøre analyser.

Se mer informasjon på uia.no

Brukerstøtte via Mitt surveycact

Bibliotekets nettside

Mer informasjon om bibliotekets tjenester på våre nettsider uia.no/uba