Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

Systematiske oversikter/Systematic reviews

En forskningsoppsummering vil si å sammenfatte de relevante forskningsresultatene som foreligger på et gitt tidspunkt. "Systematisk oppsummering av forskning kjennetegnes ved en systematisk ogeksplisitt framgangsmåte i å formulere spørsmål, søke etter litteratur, vurdere,sammenstille og presentere den forskningsbaserte kunnskapen"  Slik oppsummer vi forskning

Databaser/nettsteder med vekt på systematiske oversikter:

Merk

De flerste systematiske litteraturoversiktene blir publisert som artikler tidsskrifter - og søkbare via databaser som MEDLINE, CINAHL, Scopus etc - som vil ha en hovedvekt på orginalstudier (enkeltstudier). Avgrens søket ditt til oversikter.