Skip to main content

Systematiske litteraturstudier/Systematic literature reviews

Library subject pages. Health, Nursing and Sports. MA and Phd students, researcher

GRADE - evidensgradering

metoder for å vurdere hvor mye vi kan stole på et resultat fra en kunnskapsoppsummering / for å sammenstille og evaluere graden av tillit man kan ha til resultatene i de inkluderte studiene (lav, middels eller høy dokumentasjonsstyrke). - se «GRADE» for kvantiative studier

Evidensgradering/SBUs metodebok

Cochrane handbook, kap. 12

GRADE home

GRADE online learning moduele (McMaster)

Evidensgradering - kvalitative studier

GRADE Cerqual

Lewin, S., Glenton, C., Munthe-Kaas, H., Carlsen, B., Colvin, C. J., Gülmezoglu, M., . . . Rashidian, A. (2015). Using Qualitative Evidence in Decision Making for Health and Social Interventions: An Approach to Assess Confidence in Findings from Qualitative Evidence Syntheses (GRADE-CERQual). PLoS Medicine, 12(10), e1001895. doi:10.1371/journal.pmed.1001895

Les om GRADE-CERQual på Folkehelseinstituttets nettsider