Skip to main content

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Systematiske oversikter

Helsebiblioteket.no

En systematisk oversikt er en oversikt over flere artikler om samme emne. Det er viktig at det er brukt en systematisk og beskrevet fremgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere enkeltstudiene... En god systematisk oversikt gir leseren oversikt over hva som finnes om et bestemt emne, og om kvaliteten på forskningen. Systematiske oversikter gjør kunnskapen lettere tilgjengelig.