Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ernæring, mat og helse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Systematiske oversikter

Helsebiblioteket.no

En systematisk oversikt er en oversikt over flere artikler om samme emne. Det er viktig at det er brukt en systematisk og beskrevet fremgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere enkeltstudiene... En god systematisk oversikt gir leseren oversikt over hva som finnes om et bestemt emne, og om kvaliteten på forskningen. Systematiske oversikter gjør kunnskapen lettere tilgjengelig.