Skip to main content

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne

Aktuelt

Norway. Global burden diseases - sykdomsbyrde

"Sykdomsbyrdeberegninger viser hvordan ulike sykdommer, skader og risikofaktorer rammer en befolkning i form av helsetap og dødelighet" Folkehelseinsituttet

Epidemiologi