Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne: Folkehelse. Se eventuelt Idrett og kroppsøveing https://libguides.uia.no/idr eller ernæring. https://libguides.uia.no/ern

Hva er ORIA og hvor finner du ORIA

 • I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m. 
 • ORIA  er god å bruke når du
  • vil finne tilgang til kjente bøker og artikler,
  • trenger bøker eller studentoppgaver om et emne -
  • foreta enkle emnesøk på artikler.
  •  bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.
VPN tilgang hjemmefra

Før du søker - koble deg til UiA med VPN (eduVPN) om du ikke befinner deg på universitetsområdet. Dette gir deg tilganger til abonnementsbelagte elektroniske bøker, artikler, databaser etc. Les om eduVPN

Finne og bestille kjente kilder - bøker og artikler

Gå rett til, tid:

 • 6:47 Finn artikler i tidsskrifter
 • 10:24 Bruk bestill skjema om du ikke finner dokumentet, boka eller artikkelen

 

NB 

Merk for søk etter artikler

Det kan ofte være rasker å søke artikkelen via Google scholar (GS). MEN: Om du ikke finner - eller ikke får åpnet teksten, søk i ORIA, det kan være UiA har tilganger fra andre tilbydere som du ikke finner via GS. Gå til Google Scholar

Er du fjernstudent? 

Om du er nettstudent, student på eit samlingsbasert kurs eller har lang reiseveg, reknar vi deg som fjernstudent. Du kan då bestille eller reservere bibliotekmateriell ved universitetsbiblioteket (UBA). Se mer informasjon for fjernstudenter

Fornye egne lån

Merk at lånevilkår er endret etter at denne filmen er laget. Se oppdaterte lånevilkår

Er du fjernstudent? 

Om du er nettstudent, student på eit samlingsbasert kurs eller har lang reiseveg, reknar vi deg som fjernstudent. Du kan då bestille eller reservere bibliotekmateriell ved universitetsbiblioteket (UBA). Se mer informasjon for fjernstudenter

ORIA Finn dokumenter om et emne

MERK

 • ORIA har begrensninger på antall ord du kan trunkere - og bruk av OR og AND - i en og samme søkestreng!
 • ORIA har heller ikke mulighet til å koble søkesett sammen -
 • så om du har bruk for en søkestreng med mange AND og OR kombinasjoner må du heller søke flere ganger

For mer systematiske søk der du har behov for mer avgrensninger - og eller bredere søk - spesielt internasjonal forskningslitteratur, anbefales søk i spesifikke databsaer for dette som MEDLINE, CINAHL & SPORTDiscus (via EBSCOhost) - i tillegg til  Svemed+ med flere

 

Mer informasjon om hvordan søke etter litteratur

Nettkurset Søk med Sucess gir deg en  introduksjon til søkestrategien Sucess. Her lærer du hvordan  du kan gjøre gode søk. På Nettstedet Søk & Skriv vil du også kunne finne gode tips til litteratursøk. Se ellers bibliotekets fagsider for tips til databaser for ditt emne/fag. Fagsiden vil også gi deg kontaktinforamsjon til din fagansvarlige bibliotekar om du har behov for bistand til søk. På nettstedet Kildekompasset.no finner du nyttige tips mht til valg av materialtyper (kildetyper) for ditt emne

ORIA og EndNote - Sende (eksportere) kilder fra søk i ORIA til ditt EndNote bibliotek

EndNote er et kildehåndteringsprogram (referanseverktøy) som hjelper deg med å spare kilder - for senere bruk i Word i forbindelse med oppgaveskriving. Du kan hente kilder fra mange ulike databaser, som treff fra ORIA - og sende de direkte til ditt EndNote bibliotek, slik at du slipper å skrive inn opplysningene om kildene manuelt. 

Kildene bruker du så i din oppgave sammen med Wor. Du setter inn kilder fra biblioteket ditt - og på slutten av dokuementet settes det automatisk inn en litteraturliste basert på dine kilder i din tekst - formatert etter de krav du har for din oppgave. Du kan lese mer om EndNote på bibliotekets nettsider

Mer informasjon