Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkehelse

Bibliotekets fagside, ressurser for ditt fag/emne: Folkehelse. Se eventuelt Idrett og kroppsøveing https://libguides.uia.no/idr eller ernæring. https://libguides.uia.no/ern

Nyhet. EndNote 20

EndNote 20 er utkommet, både for MAC og Windows. Bibliotek delen har ulikt grensesnitt, men samme prinsipper. Om du ønsker å oppgradere, Se hva som er nytt, og avinstaller tidligere versjon før du installerer ny versjon. Hentes på samme måte via UiA Appsanywhere, se brukerstøtte

Merk at et EndNote bibliotek opprettet med nyere versjoner EndNote x9.3.3 og EndNote 20 - ikke kan åpnes med eldre versjoner. Et EndNote bibliotek opprettet med EndNote X9. 2 og eldre kan åpnes med nyere versjoner av EndNote

EndNote brukerstøtte: Kontakt oss for bistand

Skrankene er stengt inntil videre grunnet koronaviruset:

Trenger du bistand til installasjon av programvaren via Appsanywhere og Cloudpaging  ta kontakt med UiA hjelp- eller se mer informasjon ad installering nedenfor

MERK

EndNote er kommet i ny versjon, EndNote 20, bibliotekdelen har et litt annet bibliotekgrensesnitt enn veiledningene her viser og som gjelder EndNote X9 og X8.OBS dersom du vil installere nyere versjon,  EndNote 20, må du først avinstallere tidligere versjoner!

Installer programvaren

Innstallasjon av EndNote

For både MAC og Windows kreves at du på forhånd har installert programvaren Appsanywhere for å hente/installere program via UiA Appsanywhere. Om du ikke har gjort det, start med å installere Appsanywhere fra ClickIT: https://www.uia.no/en/student/uia-help/clickit

Gå deretter videre:

  1. MAC
  2. Windows For Windows maskiner finnes to muligheter. Det anbefales å "Downloade" programmet
    • LAUNCH  - da strømmer du kun programmet på din maskin, det forsvinner etter en stund Lauch valget er mulig for X8 og X9. Gå til Launch
    • DOWNLOAD - da installerer du programmet fysisk på din maskin. Gå til Download

MERK

EndNote er kommet i ny versjon, EndNote 20, bibliotekdelen har et litt annet bibliotekgrensesnitt enn veiledningene her viser og som gjelder EndNote X9 og X8.OBS dersom du vil installere nyere versjon,  EndNote 20, må du først avinstallere tidligere versjoner!

Kom i gang med EndNote X9

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  • Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek
  • EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  • På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
  • Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Merk Eksempel i filmen ad stortingsmeldinger, gjelder APA 6. Se oppdatert informasjon for APA 7 eksempel på Kildekompasset.no. Merk ellers at filmen demonstrerer X9 versjonen. EndNote 20 er nyeste versjon og bibliotekdelen av EndNote ser ulikt ut, du finner ellers de samme funksjonene i X9 og nyeste versjon 20. Se hva som er nytt i EndNote 20

Se ellers videoer fra EndNote training https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining