Skip to main content

PSY918. Bibliotekressurser. Bibliotekets fagside

Hvorfor og hvordan referere - henvise - til kilder i oppgaven

 

 

Bøker i biblioteket om oppgaveskriving og kildehåndtering

EndNote - verktøy for kildehåndtering

Endnote er et "referansehåndteringsprogram" som hjelper deg med å lagre dine kilder (referanser) for senere bruk i forbindelse med oppgaveskriving.

  • Fra søk i databaser kan du eksportere (sende) opplysninger om kilder (referanser) til ditt EndNote bibliotek
  • EndNote "jobber sammen med" Word. Når du skal referere (henvise) til en kilde i din tekst, henter du opplysninger om kilden fra ditt EndNote bibliotek.
  • På bakgrunn av dine henvisninger i teksten opprettes det automatisk en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument.
  • Du kan få skrevet ut henvisninger til kilder i teksten og i litteraturlisten etter de krav  som er satt for  for oppgavene, eller artikkelen. Du kan enkelt skifte mellom ulike referansestiler ved behov

Skrivestua - hjelp akademisk skriving

Skrivestua er UiAs drop-in-tilbud til alle studenter som skriver akademiske tekster. Gå til skrivestua for mer informasjon