Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HP-MAPPED: Home

Introduction

Max 200 words

Search in ORIA

 

Forskningsartikler

Kritisk vurdering av forskningsartikler - sjekklister og e-læringskurs

Se lenker gitt fra Helsebiblioteket.no-Kunnskapsbasertpraksis

e-læringskurs Helsebiblioteket

Kurs 4: Kritisk vurdering 

Kritisk vurdering er et stort tema, og kurset er derfor delt opp i to deler. Del A handler om kritisk vurdering av ulike typer studier, og er delt opp i syv moduler. Hver modul tar mellom 10 og 15 minutter å gjennomføre. Øvelsesoppgaver i å vurdere artikler er ikke medregnet. Del B handler om statistikk og tar ca. 40 minutter å gjennomføre. 

Kurs 4A, modul 1: Innledning om kritisk vurdering

Kurs 4A, modul 2: Systematiske oversikter

Kurs 4A, modul 3: Randomisert kontrollert studie

Kurs 4A, modul 4: Kvalitativ metode

Kurs 4A, modul 5: Tverrsnittstudie

Kurs 4A, modul 6: Diagnostiske tester

Kurs 4A, modul 7: Faglige retningslinjer

Kurs 4B: Kritisk vurdering - statistikk

Se eventuelt mer om kritisk vurdering på bibliotekets fagside for helsefag

Browzine

Finn forskningsartikler - Sentrale databaser

Databaser

Scopus

Stor tverrfaglig database - dekker forskningsartikler fra et stort antall tidsskrifter innen mange fagområder. innhold fra MEDLINE og EMBASE (helse-medisin) er blant annet dekket. Se eventuelle flere databaser nedenfor

Eksempel på søk i baser via EBSCOhost (MEDLINE etc)

 

Subject Librarian

Hans Petter Ristøl's picture
Hans Petter Ristøl
Contact:
A3221 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
38 14 11 88

Tilkobling

Tilkobling utenfor universitetsområde/Access of campus

Dersom du befinner deg utenfor kampus må du koble deg til UiA.  

Søkehjelp Scopus