Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rettsvitenskap

Skrivestua er UiAs drop-in-tilbud til alle studenter som skriver akademiske tekster

Ta med en uferdig tekst, en prosjektskisse, eller et spørsmål knyttet til akademisk skriving og kom innom i våre åpningstider. I Skrivestua møter du en erfaren medstudent/skrivementor som kan gi muntlig tilbakemelding på teksten, samtale med deg om skriveprosessen, og anbefale relevante praktiske øvelser og tips som kan hjelpe deg videre i skrivearbeidet.

'Klikk her' for mer informasjon.

 

Hvordan henvise til kilder, og vurdere om en kilde er god eller dårlig?

Kildekompasset gir deg en oversikt over både referansestiler og hvordan du skal forholde deg kildekritisk til ulike kildetyper. Kildekompasset er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger, og sidene oppdateres av en egen redaksjon. Informasjonen om APA-stilen baserer seg i hovedsak på norsk APA-manual, og i tillegg har vi utviklet en versjon av APA tilpasset fotnoter. For IEEE-stilen baserer vi oss på manualer utarbeidet av IEEE.

 

Hva er ORIA og hvor finner du ORIA   

 

 

I ORIA  finner du, bøker, fag- og forskningsartikler, tidsskrifter, oppslagsverk, studentoppgaver, musikk og filmer, m.m.  ORIA er god å bruke når du vil finne tilgang til kjente bøker og artikler, trenger bøker eller studentoppgaver om et emne - foreta enkle emnesøk på artikler. Bestille lån og kopier dersom dokumentet ikke er tilgjengelig på din bibliotekavdeling.

 

EndNote brukes til å administrere bibliografier og referanser når du skriver essays og artikler.

Did you know that researchers waste nearly 200,000 hours per year formatting citations? Imagine if you could have that time back to spend on your research. EndNote 20 accelerates your research process so you can focus on what truly matters – conducting and sharing groundbreaking research.

 

VPN tilgang

Access from home - VPN

VPN increases security and is recommended when you are travelling and are off-campus.

Some of the University electronic resources require a VPN connection, for example access to the library's electronic resources. It is recommended that you use the application (client)  eduVPN.