Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Literature

Registrere resultater i Cristin

CRIStin-systemet er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge hvor man kan registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler.

Lenke til Cristin.


Mer om rapportering, arbeidsflyt og ansvarsforhold

UiA Publisering

Skriftserien

I skriftserien publiseres monografier, artikler og antologier, herunder artikkelsamlinger redigert på grunnlag av konferanser arrangert ved UiA.

Doktoravhandlinger

Doktoravhandlinger publiseres i serien "Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder". ISBN-nummer får du ved å henvende deg til UB.

Publiseringskanaler

Valg av publiseringskanal har betydning for både for publiseringspoeng og for siteringer og "impact factor". Noen tidsskrifter blir sitert oftere enn andre. Se oversikt fra ISI - Web of Science.

Klikk på "submit" og velg videre ditt fagfelt fra listen for å se en oversikt over tidsskrifter med høyest impact factor.

Journal Citation Reports

Open Access gir også ofte økte siteringer. Se også AURA.

Aura - Agder University Research Archive

Agder University Research Archive (AURA) er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. Vårt arkiv er en blant mange hundre institusjonelle og emnebaserte arkiv som er etablert verden rundt. I Norge er alle de aktuelle arkivene søkbare i det nasjonale søkesystemet NORA. Publikasjonene i AURA vil etter hvert også bli synlige i Google.

Hvorfor bør jeg bidra til arkivet?

  • Din forskning blir mer synlig internasjonalt og tilgjengelig for alle, også for forskere i utviklingsland

  • Det gir en samlet oversikt over den intellektuelle produksjonen ved UiA som ellers er spredt på hundrevis av vitenskapelige tidsskrifter

  • Det er en rask og enkel måte å presentere ditt fakultet eller institutts forskning

  • Det er supplement til tradisjonell publisering ikke en erstatning

  • I AURA vil alle publikasjoner få sikker langtidslagring og en permanent nettadresse som kan brukes ved lenking fra CV og andre formål

  • Vitenskapelige artikler som er tilgjengelige i åpne arkiver blir sitert hyppigere

  • Det sentrale forskningsutvalget har vedtatt følgende policy for ansatte ved UiA: ”Forskere ved Universitetet i Agder skal om mulig publiserer sine arbeider gjennom kvalitetssikrete vitenskapelige publiseringskanaler som godtar parallellpublisering. Disse arbeidene skal arkiveres i universitetets åpne arkiv ”