Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Nordisk

Ordbøker, ordlister og oppslagsverk

Ordbøker er gode hjelpemidler for rettskriving og definisjoner. Når du studerer eller forsker på nordisk kan ordbøker og ordlister også være viktige kilder eller analysemateriale. Universitetsbiblioteket har både trykte og digitale ordbøker, og et søk i Oria vil vise deg hvilke ordbøker som fins i norske fagbiblioteker. Ordbøker er som regel ikke tilgjengelige for fjernlån, men Nasjonalbiblioteket gir tilgang til digitaliserte utgaver av en rekke eldre ordbøker. 

Her har vi samlet en del ordbøker og -lister som er tilgjengelige på nett.  Dersom du trenger frekvensordlister, kan du prøve Tekstlaboratoriet

Definisjons- og rettskrivingsordbøker

Nordisk forening for leksikografi

Er du interessert i leksikografi og ordboksarbeid?

Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til formål å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. NFL gir ut tidsskriftet LexicoNordica og skriftserien Nordiske Studier i Leksikografi.

Oppslagsverk