Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EBSCOhost (Helse, sykepleie)

Søk i CINAHL & MEDLINE via EBSCOhost

Litteratursøk: Finn forskningsartikler (helse, sykepleie)

Strukturert, systematisk tilnærming til litteratursøk i databaser via EBSCOhost (CINAHL, MEDLINE)

Filmer

Oversikt over databaser for søk etter forskningsartikler

  • Hva er en database og hvilke databaser er aktuelle for mitt emne?
  • En referanse i en database (en post), er et treff i basen, og gir oss opplysninger om artikkelen, derfor kalles også disse type databasene for referansedatabaser eller bibliografiske databaser. Du får også en lenke til hvor du kan finne fullteksten til artikkelen slik at du kan lese artikkelen
  • du søker altså ikke i hele teksten,  (slik som i fulltekstdatabaser  som dekker mye smalere mengde tidsskrifter, feks Idunn.no, ScienceDIrect, Jstor) men kun i opplysningene om artikkelen, som tittel og sammendrag, i tillegg til ord fra databasens emneord. Du kan ellers også søke på forfatters navn, år og eventuelt også hvilket tidsskrift som artikkelen er publisert i