Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Litteratur, språk og mediefag

Fagsider for fremmedspråk, oversetting, nordisk og mediefag

VELKOMMEN!

På disse fagsidene presenterer vi et utvalg ressurser som kan være spesielt relevante og nyttige for deg som studerer, underviser eller forsker på litteratur, språk og mediefag. I lenkene ovenfor finner du informasjon om forskningsmetoder, litteratursøk, kildehenvisninger, akademisk skriving, databaser med ny forskning, lenker til nasjonale og internasjonale fagnettverk, og andre arkiver og kildesamlinger. I de generelle ressursene finner du lenker til Kildekompasset, Skrivestua, EndNote og mye annet.

Vi utvikler stadig samlingen i samråd med fagmiljøet. Vår unike Ro-samling inneholder mye materiale om nyere amerikansk historie, med særlig vekt på etterkrigstidens protestbevegelser, neo-konservatisme, imperialisme og afroamerikansk historie. Husk at vi også har mange ikke-digitaliserte tidsskrifter – du finner disse ved å søke på tidsskrifttittel i bibliotekskatalogen Oria. 

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA-nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) eduVPN

Mer informasjon

Ressurser for oppgaveskriving (Resources for academic writing)