Skip to main content

Litteratur, språk og mediefag

Fagsider for fremmedspråk, oversetting, nordisk og mediefag

Tilgang utenfor universitetsområdet

Ønsker du tilgang til bibliotekets elektroniske ressurser utenfor universitetsområdet? Da må du koble deg opp mot UiA-nettet. Biblioteket anbefaler at du bruker programmet (klienten) Cisco VPN Anyconnect

Mer informasjon

Ressurser for oppgaveskriving